Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Koszt pobytu osoby towarzyszącej

Cennik usług ponadstandardowych od 01.04.2023

  1. Opłata za pobyt osoby towarzyszącej po porodzie w sali jednoosobowej,

za każdą rozpoczętą dobę kalendarzową : 159,90 zł

  1. Opłata za pobyt osoby towarzyszącej hospitalizowanemu noworodkowi przyjętemu
    z zewnątrz, za każdą rozpoczętą dobę : 15 zł


OPŁATĘ ZA POBYT UISZCZA SIĘ GOTÓWKĄ W DNI POWSZEDNIE NA PARTERZE, W REJESTRACJI – OKIENKO Z NAPISEM „OPŁATY”, dowód wpłaty należy przedstawić położnej dyżurnej, podczas odbioru dokumentów wypisowych.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ WYKUPU WYŻYWIENIA DLA OSOBY TOWARZYSZĄCEJ- fakt ten należy zgłosić położnej dyżurnej przy przyjęciu w oddział.

KOSZT WYŻYWIENIA;

Śniadanie/kolacja 6 zł każdy posiłek

OBIAD:

- zupa 5 zł

- drugie danie 15 zł

OPŁATĘ ZA POSIŁKI UISZCZA SIĘ GOTÓWKĄ każdego dnia rano u pani Kuchenkowej.


W sytuacji braku miejsc do hospitalizacji pacjentek, osoba towarzysząca obowiązana jest zwolnić zajmowane łóżko, a w sali zostanie położona kolejna pacjentka.


Oświadczam, że zapoznałem/łam się z w/w warunkami i zobowiązuję się do uiszczenia odpowiedniej opłaty przed odbiorem wypisu

DATA PODPIS PACJENTKI
Potwierdzam długość rezerwacji sali na pobyt osoby towarzyszącej od……………………..
DATA PODPIS POŁOŻNEJ
Potwierdzam długość rezerwacji sali na pobyt osoby towarzyszącej do……….……………tj……….….…..doby/dób

DATA PODPIS POŁOŻNEJ