Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Numer sprawy Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Termin składania ofert
04/2023 Zakup i dostawa stymulatorów i kardiowerterów. Dostawa 2023-05-19
03/2023 Zakup i dostawa gazów medycznych, dzierżawa zbiornika na ciekły tlen oraz dzierżawa butli dla SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Dostawa 2023-05-15
02/2023 Zakup i dostawa wyrobów do hemodializy Dostawa 2023-02-28
Plan postępowań o udzielenia zamowienia na rok 2023. ----- wybierz rodzaj zamówienia ----- 0000-00-00
01/2023 Świadczenie usług prania, wynajmu odzieży operacyjnej oraz kompletów odzieży dla SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2023-01-20
18/2022 Świadczenie usług prania, wynajmu odzieży operacyjnej oraz kompletów odzieży dla SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2023-01-12
16/2022 Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych i dwujamowych, elektrod do stymulatorów i introducerów. Dostawa 2022-12-28
15/2022 Zakup i dostawa papieru toaletowego i ręczników papierowych Dostawa 2022-12-15
14/2022 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: elektrody, cewniki, dreny, igły, strzykawki, rękawiczki, próżnociąg położniczy, woda do nawilżania tlenu i. in. Dostawa 2022-12-13
13/2022 Usługi ubezpieczenia mienia i ubezpieczeń komunikacyjnych Samodzielnego
Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy.
Usługa 2022-11-23
12/2022 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: elektrody, cewniki, dreny, igły, strzykawki, rurki intubacyjne i tracheostomijne, zestaw do infuzji, fartuchy, filtry oddechowe, maski, rękawiczki, zestawy do bronchoskopii i. in. Dostawa 2022-10-21
11/2022 Zakup i dostawa opatrunków specjalistycznych oraz immunoglobuliny niespecyficznej Dostawa 2022-10-07
10/2022 Dostawa sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego – 10 szt. cystoskopów giętkich dla SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Dostawa 2022-10-04
09/2022 Dostawa karetki transportowej T wraz z wyposażeniem Dostawa 2022-07-14
08/2022 Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, przyrządów do podaży diet, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej, preparatów do dezynfekcji skóry, materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych i innych Dostawa 2022-07-29
05/2022 Dostosowanie Dziedzinowych Systemów Informatycznych w SP ZOZ MSWiA w Bydgoszczy do współpracy z Platformą e-Usług w celu realizacji e-usług: e-Rejestracja, e-EDM i e-Analizy w ramach projektu pn. „Projekt e-Zdrowie w SP ZOZ MSWiA: rozwój nowoczesnych e-usług publicznych dla pacjentów" Usługa 2022-07-08
06/2022 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: wyroby medyczne do higieny, wyroby medyczne do badań urologicznych, wyroby do endoskopii i endochirurgii, elektrody, cewniki, dreny, igły, strzykawki, zestawy do kaniulacji, zestawy do znieczulania, rurki intubacyjne i tracheostomijne, kaniule, klipy, wzierniki, końcówka noża harmonicznego, próżnociąg położniczy, zestaw do infuzji, trokary, fartuchy, serwety, pościel z włókniny, filtry oddechowe, maski, rękawiczki, strzygarki i. in. Dostawa 2022-06-27
07/2022 Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Usługa 2022-05-20
04/2022 Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Usługa 2022-04-22
03/2022 Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Usługa 2022-04-13