Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Numer sprawy Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Termin składania ofert
22/2023 Zakup i dostawa środków do dezynfekcyjnych i myjących
dla SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy
Dostawa 2023-11-30
21/2023 Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych i dwujamowych, elektrod do stymulatorów i introducerów. Dostawa 2023-11-16
18/2023 Zakup i dostawa papieru toaletowego, ręczników papierowych i ręczników włókninowych Dostawa 2023-11-13
17/2023 Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2023-11-06
16/2023 Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Usługa 2023-10-27
15/2023 Świadczenie usług dezynfekcji, mycia, przeglądu, konserwacji, pakowania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego parą wodna pod ciśnieniem w temperaturach: 1340C, 1210C oraz świadczenie usług w zakresie niskotemperaturowej sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego (tlenkiem etylenu). Usługa 2023-10-27
14/2023 Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Usługa 2023-10-19
13/2023 Dostawa oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Dostawa 2023-10-10
11/2023 Zakup i dostawa leków, preparatów recepturowych i galenowych, insuliny, immunoglobuliny i innych Dostawa 2023-10-05
12/2023 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku w tym: akcesoria laparoskopowe, wyroby do endoskopii, przyrządy do przetoczeń i in. Dostawa 2023-09-29
10/2023 Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2023-09-08
09/2023 Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2023-08-21
08/2023 Zakup i dostawa aparatu do znieczulania, gastroskopu, kolonoskopu, rejestratorów EKG, cystoskopów, histeroresektoskopów oraz systemu wizyjnego z kamerą, diatermią i pompą wielofunkcyjną Dostawa 2023-09-11
07/2023 Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2023-08-11
05/2023 Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, przyrządów do podaży diet, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej, preparatów do dezynfekcji skóry, materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych i innych Dostawa 2023-08-08
06/2023 „Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: wyroby do endoskopii i endochirurgii, cewniki , igły, strzykawki, dreny, filtry, rurki intubacyjne i tracheostomijne, kaniule, trokary, rękawiczki, i .in.” Dostawa 2023-07-14
04/2023 Zakup i dostawa stymulatorów i kardiowerterów. Dostawa 2023-05-19
03/2023 Zakup i dostawa gazów medycznych, dzierżawa zbiornika na ciekły tlen oraz dzierżawa butli dla SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Dostawa 2023-05-15
02/2023 Zakup i dostawa wyrobów do hemodializy Dostawa 2023-02-28
Plan postępowań o udzielenia zamowienia na rok 2023. ----- wybierz rodzaj zamówienia ----- 0000-00-00