Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Administracja Szpitala MSWiA w Bydgoszczy


Telefon: (52) 58 26 200
E-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl


Dyrektor naczelny

dr n. med. Marek Lewandowski  Zastępca dyrektora
  do spraw ekonomiczno-administracyjnych - główny księgowy

  mgr Mirosława Cieślak
  Kierownik Farmacji Szpitalnej

  mgr farmacji Maciej Arczewski

dzialfarmacji@szpitalmsw.bydgoszcz.pl
  Kierownik administracyjny

  mgr inż. Krzysztof Myga

administracja@szpitalmsw.bydgoszcz.plNaczelna pielęgniarka

dr n. med. Marlena Karwacka

naczelna@szpitalmsw.bydgoszcz.plKierownik Działu zamówień publicznych

mgr Michał Kryszewski

przetargi@szpitalmsw.bydgoszcz.pl
Sekcja płac

Hanna Głowacka

place@szpitalmsw.bydgoszcz.pl


Dział kadr


specjalista ds. kadr, szkolenia i spraw socjalnych Agnieszka Tomasik
specjalista ds. kadr, szkolenia i spraw socjalnych Aneta Studzińska

kadry@szpitalmsw.bydgoszcz.pl


Sekretariat

mgr Dominika Wiekierak
Telefon: (52) 58 26 205

E-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl