Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Pielęgniarki rodzinne

Kadra zarządzająca POZ:

Naczelna pielęgniarka dr n. med. Marlena Karwacka


Kadra pielęgniarska:

  1. Jolanta Kocińska- pielęgniarka, specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego
  2. Danuta Wróblewska - pielęgniarka
  3. Teresa Skiba - pielęgniarka
  4. mgr Zofia Regner-Świetlik - specjalista pielęgniarstwa opieki paliatywnej i pielęgniarstwa rodzinnego

Kontakt: tel. 52 58 26 318 od godz. 7.00 do 10.00 (gabinet 26), po godz. 10.00 - praca w terenie

  1. Marzena Zakrzewska - pielęgniarka
  2. Alicja Górecka - mgr pielęgniarstwa, licencjat zdrowia publicznego, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego

Kontakt: tel. 52 58 26 280 od godz. 7.00 do 14:30Zespół pielęgniarek rodzinnych realizuje kompleksową opiekę nad członkami rodziny od ósmego miesiąca życia: u niemowląt, dzieci i dorosłych w zakresie opieki profilaktycznej w ramach domowych wizyt patronażowych.

Pielęgniarki rodzinne prowadzą działania edukacyjne i promocyjne poprzez podnoszenie poziomu wiedzy o zdrowiu i kształtowaniu postaw prozdrowotnych w różnych okresach rozwoju człowieka.

Udzielają porad w dziedzinie działań pielęgnacyjnych w chorobie i niepełnosprawności.

Edukują i prezentują działania lecznicze np. prawidłowe zmiany opatrunków z zachowaniem aseptyki w warunkach domowych, stosowania kompresów, dróg podawania leków, obsługi glukometrów, aparatów do mierzenia RR.

Ich zadaniem jest również instruowanie członków rodziny w zakresie opieki nad chorym leżącym w zakresie żywienia dietetycznego w stanach chorobowych, karmienia przez zgłębnik lub PEGA, pielęgnacji stomii, odleżyn, odparzeń i pielęgnacji stopy cukrzycowej.