Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Rejestry

Wykaz prowadzonych rejestrów przez SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy:
  • Rejestry kadrowe
  • Rejestry finansowo-księgowe
  • Rejestry płacowe
  • Rejestry usług medycznych
  • Rejestry pacjentów oczekujących w kolejkach na udzielenie świadczeń zdrowotnych
  • Rejestr korespondencji przychodzącej i wychodzącej
  • Rejestr zawartych umów
  • Rejestr środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych