Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Kontrola zarządcza

Sprawozdanie z wykonania planu działalności SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy
Plan działalności SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy