Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Poradnia Zdrowia PsychicznegoSiedziba: Bydgoszcz, ul. Kopernika 14, Bydgoszcz
adres do korespondencji: ul. Markwarta 4-6, 85-015 Bydgoszcz

Rejestracja telefoniczna  i osobista w godz. 7:00 - 18:00 (pokój 1)
Telefon do rejestracji: 52 58 26 275


W DNIACH 02- 09.06.2023
PORADNIA CZYNNA W GODZ. 7:00 - 15:00


Zajmujemy się:
  • terapią indywidualną
  • terapią rodzinną
  • interwencją w kryzysie
  • zaburzeniami po stresie urazowym
  • doradztwem w sytuacjach nowych i trudnych
  • doborem i selekcją kadr dla Policji, SW, PSP, ABW, Straży Miejskiej
  • badaniami kierowców – pracownia psychotechniczna ma uprawnienia do badań wszystkich kierowców (wpis do ewidencji wojewody)
  • badaniami na broń (wszyscy psycholodzy są na liście uprawnionych Komendanta Wojewódzkiego Policji)
  • badaniami kuratorów, sędziów, prokuratorów