Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Oddział Neurologiczny i Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Neurologiczny i Rehabilitacji Neurologicznej

Lokalizacja: piętro I

Telefony kontaktowe

  • Ordynator: (52) 58-26-389
  • Lekarze: (52) 58-26-261
  • Pielęgniarki: (52) 58-26-263
  • Sekretariat (52) 58-26-262

Oddział dysponuje 22 łózkami z własnymi węzłami sanitarnymi wraz z łóżkiem intensywnego nadzoru. Neurologia zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób naczyniowych, padaczką, procesów ekspansywnych, chorób zwyrodnieniowych i nerwowo-mięśniowych.

Dysponujemy możliwością wykonania badań:

  • rezonansu magnetycznego,
  • tomografii komputerowej,
  • EEG,
  • elektromiografii,
  • elektroneurografii
  • potencjałów wywołanych