Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Rada Społeczna

Rada Społeczna
Rada Społeczna przy Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy


Przewodniczący:
dr Agnieszka Bańkowska Dyrektor Biura d/s Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miasta Bydgoszczy

Z-ca Przewodniczącego:
dr n. med. Radosława Staszak-Kowalska przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej


Pozostali Członkowie:

insp. Jakub Gorczyński Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy

płk Andrzej Gniot Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Bydgoszczy

st. bryg. Marek Rusoń  Zastępca Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej

kpt.  SG Mariusz Urban Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy

Katarzyna Florek  przedstawiciel Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

Joanna Wrzesień przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Naczelnik Wydziału Nadzoru Departamentu Zdrowia MSWiA