Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

HARMONOGRAM GODZIN PRZYJĘĆ LEKARZY POZ (dla dorosłych)

OBOWIĄZUJE REJESTRACJA :

 • NA WIZYTĘ W GABINECIE z wyprzedzeniem lub w dniu wizyty
 • NA TELEPORADĘ wyłącznie w dniu wizyty

•    REJESTRACJA na WIZYTĘ W GABINECIE oraz na TELEPORADĘ  (zgodnie z harmonogramem pracy lekarzy) osobiście w godzinach pracy rejestracji lub telefonicznie pod nr tel:
 -
52-58-26-299  (od 7:00do 18:00)
 - 52-58-26-319
(od 7:00  do 10:00)
Pacjent zostanie poinformowany przez pracownika rejestracji, o której godzinie lekarz POZ osobiście oddzwoni w ramach TELEPORADY.
!!! Prosimy aby Pacjenci byli dostępni pod telefonem w wyznaczonym czasie,  3 nieudane próby telefonicznego kontaktu lekarza z Pacjentem skutkować będzie anulowniem teleporady !!!.
•    ZAPOTRZEBOWANIE NA LEKI I ZAOPATRZENIE MEDYCZNE

     można złożyć:

a)  za pomocą kartki wrzuconej do skrzynki umieszczonej naprzeciwko rejestracji   

     (prosimy o umieszczenie nr telefonu do kontaktu)

b)  telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 10:30 -14:30  tel. 52 58 26 299

c)  drogą mailową  (adres: rejestracja@szpitalmsw.bydgoszcz.pl)

 

Kod recepty Pacjent otrzyma za pomocą:

- SMS

- e-mail lub

 - gdy pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta (IKP) pracownicy rejestracji telefonicznie skontaktują się z Pacjentem celem podania kodu

     

WIZYTY DOMOWE

zgłoszenie wizyty domowej (od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -10:00) pod nr tel.: 52-58-26-248 (lekarz POZ skontaktuje się z pacjentem celem zebrania wywiadu epidemiologicznego oraz weryfikacji zasadności wizyty)

 

20.05.2021 r.


ZMIANY I NIEOBECNOŚCI: • dr n. med. Lena Nowak Łoś
 1. NIEOBECNOŚĆ:
 2. ZMIANA: w dniu 24.05.2024 przyjmować będzie w godzinach 08:00-12:00 (08:00-09:00 teleporady, 09:00-11:00 wizyty w gabinecie, 11:00-12:00 recepty)

 • lek. med. Sebastian Michalak
 1. NIEOBECNOŚĆ:
 2. ZMIANA: w dniu 16.05.2024 przyjmować będzie w godzinach 08:00-18:00 (08:00-08:30 recepty, 08:30-09:30 teleporady, 09:30-12:00 wizyty w gabinecie, po 12 wizyty domowe)
 3. ZMIANA: w dniu 21.05.2024 przyjmować będzie w godzinach 13:00-18:00 (13:00-13:30 recepty, 13:30-14:30 teleporady, 14:30-18:00 wizyty w gabinecie)

 4. ZMIANA: w dniu 22.05.2024 przyjmować będzie w godzinach 08:00-18:00 (08:00-08:30 recepty, 08:30-09:30 teleporady, 09:30-18:00 wizyty w gabinecie)

 5. ZMIANA: w dniu 27.05.2024 przyjmować będzie w godzinach 08:00 - 11:00

 • lek. med. Aneta Żelazna
 1. NIEOBECNOŚĆ:  10.05.2024; 29.05.2024-31.05.2024
 2. ZMIANA: w dniu 02.05.2024 przyjmować będzie w godzinach 13:15-18:00
 3. ZMIANA: w dniu 24.05.2024 przyjmować będzie w godzinach 08:00-18:00 (08:00-10:00 wizyty w gabinecie, po 10 wizyty domowe)

 • lek. med. Michał Gąsiorowski
 1. NIEOBECNOŚĆ: 02.05.2024
 2. ZMIANA:  w dniu 31.05.2024 przyjmuje od 10:00-18:00 (wizyty domowe)

 • lek. med. Volha Karneyeva  – gab. 130 (pon. wt. czw. pt.) gab.01 (śr.)
 1. NIEOBECNOŚĆ: 15.05.2024
 2. ZMIANA: w dniu 02.05.2024 przyjmuje od 08:00-15:00 (08:00-10:00 wizyty w gabinecie, po 10:00 wizyty domowe)
 3. ZMIANA: w dniu 10.05.2024 przyjmuje od 10:00-18:00 (10:00-10:30 recepty, 10:30-18:00 wizyty w gabinecie)
 4. ZMIANA: w dniu 17.05.2024 przyjmuje od 10:00-18:00 (10:00-10:30 recepty, 10:30-18:00 wizyty w gabinecie)
 5. ZMIANA: w dniu 24.05.2024 przyjmuje od 15:00-18:00 (wizyty w gabinecie)
 6. ZMIANA: w dniu 28.05.2024 przyjmuje od 08:00-18:00 (08:00-10:00 wizyty w gabinecie, po 10:00 wizyty domowe)
 7. ZMIANA: w dniu 31.05.2024 przyjmuje od 10:00-18:00 (10:00-10:30 recepty, 10:30-18:00 wizyty w gabinecie)
ZASADY REJESTRACJI PACJENTÓW DO LEKARZY POZ
 • Pacjenci rejestrowani będą do lekarza na określoną godzinę.
 • Pacjent zobowiązany jest mieć ze sobą dowód osobisty.

W dniu zgłoszenia przyjmowani są:
Inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, zasłużeni dawcy krwi lub przeszczepu i weterani działań poza granicami państwa.

OSTATECZNIE O KOLEJNOŚCI PRZYJĘĆ DECYDUJE LEKARZ PRZYJMUJĄCY.