Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

HARMONOGRAM GODZIN PRZYJĘĆ LEKARZY POZ (dla dorosłych)

OBOWIĄZUJE REJESTRACJA W DNIU WIZYTY


Z powodu pandemii koronawirusa SARS-Cov-2,


który może spowodować wystąpienie


stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego


znacznej liczby osób


w organizacji pracy SP WZOZ MSWiA


DO ODWOŁANIA


następują zmiany:  PORADNIA POZ


OSOBISTA REJESTRACJA zostaje zawieszona do odwołania
Do dyspozycji pacjenta jest rejestracja telefoniczna pod nr telefonów:

52 58 26 298

52 58 26 299

Informacje dla pacjenta:

52 58 26 211

52 58 26 218

52 58 26 380


Każdy pacjent ma możliwość uzyskania porady medycznej w ramach TELEPORADY (zgodnie z harmonogramem pracy swojego lekarza), podczas której tylko w sytuacjach kiedy jest to niezbędne pacjent może zostać umówiony przez lekarza na wizytę w gabinecie.

dr n. med. Aleksandra Świderska-Tomaszewska tel. 52 58 26 237


dr n. med. Lena Nowak Łoś tel. 52 58 26 276


lek. med. Aneta Żelazna tel. 52 58 26 226


lek. med. Sebastian Michalak tel. 52 58 26 229


lek. med. Michał Gąsiorowski tel. 52 58 26 315


lek. med. Piotr Tokarczyk tel. 52 58 26 276WIZYTY DOMOWE ograniczamy wizyty lekarza do bezwzględnego minimum ( na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r).

Zgłoszenie wizyty domowej (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -10:00) po telefonicznej weryfikacji przez lekarza (wywiad wraz z wywiadem epidemiologicznym) zgodnie z harmonogramem pracy:

poniedziałek - lek. med. Sebastian Michalak tel. 52 58 26 229

wtorek - lek. med. Aneta Żelazna tel. 52 58 26 226

środa - gabinet zabiegowy tel. 52 58 26 248 

czwartek - dr n. med. Aleksandra Świderska-Tomaszewska tel. 52 58 26 237

piątek - dr n. med. Lena Nowak Łoś tel. 52 58 26 276


W celu POWTÓRKI LEKÓW/ZAPOTRZEBOWANIE MEDYCZNE należy złożyć zlecenie:

 1. za pomocą kartki wrzuconej do skrzynki umieszczonej przy wejściu do szpitala ( prosimy o umieszczenie nr telefonu do kontaktu)

 2. telefonicznie
  52 58 26 211

52 58 26 218

52 58 26 380

 1. drogą mailową (adres: rejestracja@szpitalmsw.bydgoszcz.pl)

 2. pocztą

Kod umożliwiający realizacje recepty pacjent otrzyma w zależności od wyboru za pomocą:

- SMS

- e-mail lub 

- gdy pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta (IKP) pracownicy rejestracji telefonicznie skontaktują się z pacjentem celem podania kodu


W celu ODBIORU ZAPOTRZEBOWANIA NA ŚRODKI MEDYCZNE należy zgłosić się do rejestracji.


LABORATORIUM –
od dnia 17 marca br. do odwołania laboratorium Vitalabo
na terenie SP WZOZ MSWiA zawiesza działalność.
Pilne skierowania na badania laboratoryjne realizowane będą w punkcie pobrań: ul. Libelta 2, Bydgoszcz w godz. 6:30 -11:00.

OŚRODEK DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ
Voxel - od dnia 17 marca br. do odwołania
zawiesza wykonywanie ambulatoryjnych badań RTG ( MRI, TK są wykonywane).
Uwaga!!!

Zgodnie z przepisami państwowy inspektor sanitarny lub państwowy graniczny inspektor sanitarny wydaje decyzję o poddaniu kwarantannie lub izolacji osoby przebywającej na terytorium RP, jeśli jest ona zakażona, chora na chorobę zakaźną albo podejrzana o zakażenie lub chorobę zakaźną lub miała styczność ze źródłem biologicznego czynnika chorobotwórczego.


Decyzja inspektora sanitarnego stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby na ogólnych zasadach – lekarze POZ za ten okres nie wystawiają zwolnień lekarskich (e-ZLA)

1) Art. 33 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 lit. f, i ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.).


ZASIŁEK OPIEKUŃCZY


Informujemy, że lekarze nie wystawiają zwolnień lekarskich nad zdrowym dzieckiem.

Zgodnie z "Ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa" druk wniosku o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym do lat 8, w związku z zamknięciem żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza znajduje się u pracodawcy Rodzica/Opiekuna.


PORADNIA DZIECIĘCA

Wstrzymuje się realizację świadczeń lekarza POZ dla dzieci zdrowych oraz szczepienia. Przyjmowane są wyłącznie dzieci chore.
poniedziałek wtorek    środa czwartekpiątek
dr n. med. Lena Nowak-Łoś
pokój 121
8:00-15:00

recepty
14:00-15:008:00-13:00

recepty
12:00-13:00

 
8:00-15:00

recepty
14:00-15:00


12:00-18:00

recepty
12:00 13:00


08:00-11:00

recepty
10:00-11:00

od 11:00 WD*

dr n. med. Aleksandra Świderska-Tomaszewska
pokój 122 

10:00-18:00

recepty 10:00-11:00


8:00-12:30

recepty 10:00-11:00


8:00-15:00

recepty 10:00-11:00
8:00-09:00


od 10:00 WD*
8:00-14:00

recepty 10:00-11:00lek. med. Piotr Tokarczyk
pokój 121 15:00-18:00
lek. med. Sebastian Michalak
pokój 131 


8:00-11:00

od 11:00 WD*

recepty

8:00-8:30

8:00-18:00

recepty 8:00-8:30
8:00-14:00

recepty
8:00-8:30
13:30-14:00

8:00-14:00

recepty
8:00-8:30
13:30-14:00

8:00-13:00

recepty 8:00-8:30

lek. med. Aneta Żelazna
pokój 123

8:00-15:00

recepty
14:00-15:00
11:00-18:00

WD*
11:00-18:00

recepty
11:00-12:00
11:00-15:00

recepty
14:00-15:00


8:00-15:00

recepty
14:00-15:00

lek.med. Michał Gąsiorowski

pokój 130/122
14:00-18:00

recepty 12:00-14:00
14:00-18:00

recepty 12:00-14:00
recepty
10:00-12:00

12:00-15:00 WD*
10:00-16:00

recepty 16:00-18:00
14:00-18:00

recepty 12:00-14:00
dr n. med. Małgorzata Rozwodowska
pokój 26/12211:00-14:00
(pokój 026)

recepty
13:00-14

11:00-14:00
(pokój 122)

recepty
13:00-14


* WD -
wizyty domowe             
** NIEOBECNOŚCI i ZMIANY
recepty -
wypisywanie recept
 • dr n. med. Lena Nowak Łoś
 1. NIEOBECNOŚĆ:
 2. ZMIANA:

 • dr n. med. Aleksandra Świderska-Tomaszewska
 1. NIEOBECNOŚĆ: 10 kwietnia 2020r.. 
 2. ZMIANA:

 • lek. med. Piotr Tokarczyk
 1. NIEOBECNOŚĆ: 
 2. ZMIANA:


 • lek. med. Sebastian Michalak
 1. NIEOBECNOŚĆ:
 2. ZMIANA:

 • lek. med. Aneta Żelazna
 1. NIEOBECNOŚĆ:
 2. ZMIANA:

 • lek. med. Michał Gąsiorowski
 1. NIEOBECNOŚĆ:
 2. ZMIANA:

 • dr n. med. Małgorzata Rozwodowska
 1. NIEOBECNOŚĆ: 1-30 kwietnia 2020 r.
 2. ZMIANA:


ZASADY REJESTRACJI PACJENTÓW DO LEKARZY POZ
 • Pacjenci rejestrowani będą do lekarza na określoną godzinę.
 • Rejestrować będzie można się osobiście i telefonicznie.
 • Rejestracja telefoniczna i osobista czynna w godz. 7:00-18:00.
 • Każdy rejestrujący się telefonicznie pacjent otrzyma informację: do jakiego lekarza jest umówiony, na jaki dzień, na którą godzinę i jaki otrzymuje numer.
 • Pacjent zobowiązany jest mieć ze sobą dowód osobisty.
 • Pacjent przyjmowany jest przez lekarza wg kolejności numeru.

DO LEKARZY POZ I SPECJALISTÓW
 • W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zarejestrowani na konkretne godziny (pacjenci z literką "P" na wydruku przyjmowani są po regularnych pacjentach)
 • PRZYJĘCIE DODATKOWE pacjenta w dniu zgłoszenia TYLKO ZA ZGODĄ LEKARZA

W dniu zgłoszenia przyjmowani są:
Inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, zasłużeni dawcy krwi lub przeszczepu i weterani działań poza granicami państwa.

OSTATECZNIE O KOLEJNOŚCI PRZYJĘĆ DECYDUJE LEKARZ PRZYJMUJĄCY.