Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Oddział Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii

Dyrektor
dr n.med. Marek Lewandowski dr n.med. Marek Lewandowski - specjalista położnictwa i ginekologii, obecnie pracuje jako Dyrektor SP WZOZ MSWiA
Kierownik oddziału
dr n.med. Zbigniew Domaracki dr n.med. Zbigniew Domaracki - specjalista położnictwa i ginekologii
Zastępca Kierownika oddziału
dr n.med. Mariusz Lisiak dr n.med. Mariusz Lisiak - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Andrzej Małek lek. med. Andrzej Małek - specjalista położnictwa i ginekologii
Lekarze Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
lek. med. Włodzimierz Antosz lek. med. Włodzimierz Antosz - specjalista położnictwa i ginekologii
dr n. med. Marek Bułatowicz dr n. med. Marek Bułatowicz - specjalista położnictwa i ginekologii
dr n. med. Piotr Domaracki dr n. med. Piotr Domaracki - specj. położnictwa i ginekologii, specj. ginekologii onkologicznej
lek. med. Alicja Appelt lek. med. Alicja Appelt - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Dawid Dziedzic lek. med. Dawid Dziedzic - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Radosław Janicki lek. med. Radosław Janicki - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Andrzej Knypiński lek. med. Andrzej Knypiński - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Dariusz Lorek lek. med. Dariusz Lorek - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Wojciech Stachura lek. med. Wojciech Stachura - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Beata Stecz-Niciak lek. med. Beata Stecz-Niciak - specjalista położnictwa i ginekologii
dr n.med. Sławomir Sztenc dr n.med. Sławomir Sztenc - specjalista położnictwa i ginekologii
dr n.med. Grzegorz Szymczak dr n.med. Grzegorz Szymczak - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Joanna Wasiuta-Śniegowska lek. med. Joanna Wasiuta-Śniegowska - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Marcin Arabik lek. med. Marcin Arabik - w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
lek. med. Grzegorz Chojnacki lek. med. Grzegorz Chojnacki - w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
lek. med. Julia Paniutycz lek. med. Julia Paniutycz - w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
lek. med. Magdalena Korus lek. med. Magdalena Korus - rezydent, w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
lek. med. Maciej Olkowski lek. med. Maciej Olkowski - rezydent, w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
lek. med. Monika Pyszczyńska lek. med. Monika Pyszczyńska - rezydent, w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
lek. med. Joanna Samodzewicz lek. med. Joanna Samodzewicz - rezydent, w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
lek. med. Magdalena Trybuchowicz lek. med. Magdalena Trybuchowicz - rezydent, w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
lek. med. Olena Fokina lek. med. Olena Fokina - lekarz
lek. med. Yaraslava Patapenka lek. med. Yaraslava Patapenka - lekarz
Położna Oddziałowa
mgr położnictwa Aneta Grabarska mgr położnictwa Aneta Grabarska - specjalista pielęgniarstwa położniczego
Z-ca Położnej Oddziałowej
mgr Marlena Ciechowska mgr Marlena Ciechowska - mgr pielęgniarstwa, położna, specj. d/s pielęgniarstwa epidemiologicznego
Blok porodowy
 Maja Bandura-Sroka Maja Bandura-Sroka - mgr położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego
 Marta Fatla Marta Fatla - mgr położnictwa
 Angelika Głowska Angelika Głowska - mgr położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego
 Anna Górniak Anna Górniak - mgr położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego
 Małgorzata Janowczyk Małgorzata Janowczyk - położna
 Karina Kilińska Karina Kilińska - położna
 Anna Kulmaga Anna Kulmaga - położna
 Agata Pachowicz-Welka Agata Pachowicz-Welka - położna
 Renata Piron Renata Piron - mgr położnictwa, specjalista opieki okołoporodowej
 Katarzyna Rubczak Katarzyna Rubczak - położna
 Emilia Stefańska Emilia Stefańska - mgr położnictwa, specjalista pielęgniarstwa rodzinnego
 Lucyna Wojtczak Lucyna Wojtczak - mgr położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego
Oddział Położniczo-Ginekologiczny
 Barbara Bazelak Barbara Bazelak - mgr położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego
 Sandra Błaszkiewicz Sandra Błaszkiewicz - mgr położnictwa
 Ewa Czajkowska Ewa Czajkowska - położna, mgr pedagogiki
 Małgorzata Domaradzka Małgorzata Domaradzka - mgr położnictwa
 Agnieszka Goldmann Agnieszka Goldmann - licencjat położnictwa, specjalista pielgniarstwa połozniczego
 Agnieszka Jasieniecka Agnieszka Jasieniecka - mgr położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego
 Anna Kaczmarzyk Anna Kaczmarzyk - mgr położnictwa
 Kaźmierczak Marta Kaźmierczak Marta - mgr położnictwa, specjalista pielęgniartswa ginekologiczno-położniczego
 Monika Kotolińska Monika Kotolińska - mgr położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego
 Anna Kozłowska Anna Kozłowska - mgr położnictwa
 Aleksandra Kupka Aleksandra Kupka - mgr położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego
 Danuta Małolepsza Danuta Małolepsza - licencjat położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego
 Aleksandra Mikołajec Aleksandra Mikołajec - położna
 Weronika Nowacka Weronika Nowacka - mgr położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego
 Katarzyna Sosińska Katarzyna Sosińska - licencjat położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego
 Anna Suchomska Anna Suchomska - mgr położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego
 Monika Topolińska Monika Topolińska - mgr położnictwa
 Iwona Tucholska Iwona Tucholska - położna
 Małgorzata Zagajewska Małgorzata Zagajewska - położna, specjalista pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego
Oddział położniczy
 Natalia Kloska Natalia Kloska - licencjat położnictwa
Poradnia K
 Joanna Olszewska Joanna Olszewska - mgr pielęgniarstwa, licencjat położnictwa, położna środowiskowo-rodzinna, certyfikowany doradca laktacyjny
 Anna Walczak Anna Walczak - mgr położnictwa, położna środowiskowo-rodzinna, certyfikowany doradca laktacyjny