Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Rehabilitacja

Kierownik Zakładu Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej
lek. med. Anna Wróbel lek. med. Anna Wróbel - specj. reh. medycznej, balneologii
Koordynator
dr n. med. Monika Kuczma dr n. med. Monika Kuczma - specjalista w dziedzinie fizjoterapii
Kinezyterapia
 Elżbieta Bondara Elżbieta Bondara - mgr rehabilitacji
Fizykoterapia
 Bogumiła Bartnicka Bogumiła Bartnicka - st. technik med. fizjoterapeuta
 Beata Kuzdra Beata Kuzdra - st. technik med. fizjoterapeuta
 Karolina Kłoss Karolina Kłoss - mgr fizjoterapii
 Piotr Lica Piotr Lica - mgr fizjoterapii
 Natalia Musiał Natalia Musiał - mgr fizjoterapii
 Kamila Polaszewska Kamila Polaszewska - mgr fizjoterapii
 Hanna Rychlicka Hanna Rychlicka - st. technik med. fizjoterapeuta
 Zofia Skubisz Zofia Skubisz - mgr fizjoterapii
 Beata Sobkowska Beata Sobkowska - st. technik med. fizjoterapeuta
 Marlena Szynwelska Marlena Szynwelska - technik med. fizjoterapeuta
Masaż
 Mikołaj Bartoszyński Mikołaj Bartoszyński - fizjoterapeuta
 Lech Kaliciecki Lech Kaliciecki - mgr fizjoterapii