Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Oddział Neurologiczny i Rehabilitacji Neurologicznej

Kierownik oddziału
dr n. med. Marzenna Ziółkowska-Kochan dr n. med. Marzenna Ziółkowska-Kochan - specjalista neurologii
Lekarze
lek. med. Marek Adamiak lek. med. Marek Adamiak - specjalista neurologii. specjalista rehabilitacji medycznej
dr n. med. Tatiana Janiszewska dr n. med. Tatiana Janiszewska - specjalista neurologii
lek. med. Elżbieta Keczmerska lek. med. Elżbieta Keczmerska - specjalista neurologii
lek. med. Magdalena Konieczna-Brazis lek. med. Magdalena Konieczna-Brazis - specjalista neurologii
lek. med. Beata Polak lek. med. Beata Polak - specjalista neurologii
lek. med. Maciej Szumny lek. med. Maciej Szumny - specjalista neurologii
dr n. med. Elżbieta Wanat-Słupska dr n. med. Elżbieta Wanat-Słupska - specjalista neurologii
lek. med. Jarosław Mucha lek. med. Jarosław Mucha - w trakcie specjalizacji z neurologii
lek. med. Katarzyna Okuniewska lek. med. Katarzyna Okuniewska - rezydent
Rehabilitacja
lek. med. Anna Wróbel lek. med. Anna Wróbel - specj. reh. medycznej, balneologii
Psycholog
 Alicja Bladosz Alicja Bladosz - psycholog
 Anna Kuras Anna Kuras - psycholog
mgr Łukasz Warchoł mgr Łukasz Warchoł - psycholog
Pielęgniarka Koordynująca
 Margareta Uba Margareta Uba - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
Pielęgniarki
 Ilona Bartos Ilona Bartos - pielęgniarka
 Aleksandra Górzyńska Aleksandra Górzyńska - pielęgniarka, specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
 Natalia Kłosowska Natalia Kłosowska - licencjat pielęgniarstwa
 Wiktoria Kmieciak Wiktoria Kmieciak - licencjat pielęgniarstwa
 Ewa Kociorska Ewa Kociorska - specjalista - pielęgniarstwo zachowawcze
 Justyna Kwiatkowska Justyna Kwiatkowska - mgr pielęgniarstwa
 Wioletta Kurpis Wioletta Kurpis - pielęgniarka
 Aleksandra Lida Aleksandra Lida - licencjat pielęgniarstwa
 Iwona Lisek Iwona Lisek - licencjat pielęgniarstwa,specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
 Izabela Luftman Izabela Luftman - mgr pielęgniarstwa
 Hanna Łukowiak Hanna Łukowiak - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 Katarzyna Mikulska Katarzyna Mikulska - specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
 Miriam Perenc Miriam Perenc - licencjat pielęgniarstwa
 Zuzanna Przygoda Zuzanna Przygoda - licencjat pielęgniarstwa
 Małgorzata Radke Małgorzata Radke - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 Aleksandra Rynkowska Aleksandra Rynkowska - pielęgniarka
 Danuta Siwka Danuta Siwka - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Wioletta Słaboszewska Wioletta Słaboszewska - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
 Aleksandra Strysik Aleksandra Strysik - licencjat pielęgniarstwa, ratownik medyczny
 Barbara Szałkowska Barbara Szałkowska - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 Izabela Wejman Izabela Wejman - mgr pielęgniarstwa
 Mariola Weselska Mariola Weselska - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Kinga Wygenka Kinga Wygenka - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 Violetta Zielińska Violetta Zielińska - specjalista - pielęgniarstwo zachowawcze
 Martyna Ziółkowska Martyna Ziółkowska - pielęgniarka
Rehabilitanci
 Agnieszka Filarecka Agnieszka Filarecka - mgr fizjoterapii
 Natalia Kata Natalia Kata - mgr fizjoterapii
 Norman Lemańczyk Norman Lemańczyk - mgr fizjoterapii
 Marta Pańka Marta Pańka - mgr fizjoterapii
 Norbert Piełowski Norbert Piełowski - mgr fizjoterapii, technik masażysta
Neurologopeda
 Aleksandra Bieńkiewicz Aleksandra Bieńkiewicz - neurologopeda
 Marta Błaszczak Marta Błaszczak - neurologopeda
 Edyta Bilecka-Majchrzak Edyta Bilecka-Majchrzak - neurologopeda
Opiekun medyczny
 Małgorzata Brzezińska Małgorzata Brzezińska - opiekun medyczny
 Bernadetta Kępińska Bernadetta Kępińska - opiekun medyczny
 Bartosz Szadkowski Bartosz Szadkowski - opiekun medyczny
 Monika Theiss Monika Theiss - opiekun medyczny
Terapeuta zajęciowy
 Jolanta Kubasiak Jolanta Kubasiak
Sekretarka medyczna
 Monika Słowińska Monika Słowińska - sekretarka