Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Oddział Neurologii, Rehabilitacji Neurologicznej i Leczenia Udarów

Kierownik oddziału
dr n. med. Marzenna Ziółkowska-Kochan dr n. med. Marzenna Ziółkowska-Kochan - specjalista neurologii
Lekarze
lek. med. Marek Adamiak lek. med. Marek Adamiak - specjalista neurologii. specjalista rehabilitacji medycznej
lek. med. Svitlana Kochan lek. med. Svitlana Kochan - lekarz
lek. med. Magdalena Konieczna-Brazis lek. med. Magdalena Konieczna-Brazis - specjalista neurologii
lek. med. Dorota Kubik lek. med. Dorota Kubik - specjalista neurologii
lek. med. Krzysztof Nicpoń lek. med. Krzysztof Nicpoń - specjalista neurologii, w trakcie specj z psychiatrii
lek. med. Adam Pawłowski lek. med. Adam Pawłowski - specjalista neurologii
lek. med. Beata Polak lek. med. Beata Polak - specjalista neurologii
dr n. med. Elżbieta Wanat-Słupska dr n. med. Elżbieta Wanat-Słupska - specjalista neurologii
lek. med. Michał Cieślak lek. med. Michał Cieślak - w trakcie specjalizacji z neurologii
lek. med. Piotr Rusiński lek. med. Piotr Rusiński - w trakcie specjalizacji z neurologii
lek. med. Jarosław Mucha lek. med. Jarosław Mucha - w trakcie specjalizacji z neurologii
lek. med. Katarzyna Okuniewska lek. med. Katarzyna Okuniewska - w trakcie specjalizacji z neurologii
Rehabilitacja
lek. med. Anna Wróbel lek. med. Anna Wróbel - specj. reh. medycznej, balneologii
Psycholog
mgr Weronika Groszek mgr Weronika Groszek - psycholog
mgr Anna Kuras mgr Anna Kuras - psycholog
mgr Trybuś-Gruszka mgr Trybuś-Gruszka - psycholog
Pielęgniarka Koordynująca
 Margareta Uba Margareta Uba - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
Pielęgniarki
 Aleksandra Baranowska Aleksandra Baranowska - mgr pielęgniarstwa
 Ilona Bartos Ilona Bartos - pielęgniarka
 Bigorowska Martyna Bigorowska Martyna - licencjat pielęgniarstwa
 Natalia Kłosowska Natalia Kłosowska - licencjat pielęgniarstwa
 Wiktoria Kmieciak Wiktoria Kmieciak - licencjat pielęgniarstwa
 Ewa Kociorska Ewa Kociorska - specjalista - pielęgniarstwo zachowawcze
 Wioletta Kurpis Wioletta Kurpis - pielęgniarka
 Izabela Luftman Izabela Luftman - mgr pielęgniarstwa
 Marta Łaszyca Marta Łaszyca - licencjat pielęgniarstwa
 Hanna Łukowiak Hanna Łukowiak - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 Katarzyna Mikulska Katarzyna Mikulska - specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego
 Miriam Perenc Miriam Perenc - licencjat pielęgniarstwa
 Aleksandra Piątkowska Aleksandra Piątkowska - mgr pielęgniarstwa
 Ewa Olkowska Ewa Olkowska - mgr pielęgniarstwa
 Małgorzata Radke Małgorzata Radke - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 Danuta Siwka Danuta Siwka - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Wioletta Słaboszewska Wioletta Słaboszewska - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa neurologicznego
 Barbara Szałkowska Barbara Szałkowska - specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 Agnieszka Wawrzyniak Agnieszka Wawrzyniak - mgr pielęgniarstwa
 Izabela Szymczak Izabela Szymczak - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa internistycznego
 Mariola Weselska Mariola Weselska - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Kinga Wygenka Kinga Wygenka - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 Violetta Zielińska Violetta Zielińska - specjalista - pielęgniarstwo zachowawcze
 Aleksandra Zmarzły Aleksandra Zmarzły - pielęgniarka, ratownik medyczny
Rehabilitanci
dr n. med. Monika Kuczma dr n. med. Monika Kuczma - specjalista w dziedzinie fizjoterapii
 Przemysław Makowiecki Przemysław Makowiecki - licencjat fizjoterapia
 Marta Pańka Marta Pańka - mgr fizjoterapii
 Norbert Piełowski Norbert Piełowski - mgr fizjoterapii, technik masażysta
Neurologopeda
 Aleksandra Bieńkiewicz Aleksandra Bieńkiewicz - neurologopeda
 Edyta Bilecka-Majchrzak Edyta Bilecka-Majchrzak - neurologopeda
Opiekun medyczny
 Małgorzata Brzezińska Małgorzata Brzezińska - opiekun medyczny
 Monika Kopcińska Monika Kopcińska - opiekun medyczny
 Alla Sereda Alla Sereda - opiekun medyczny
 Marzena Thiesler Marzena Thiesler - opiekun medyczny
Terapeuta zajęciowy
 Jolanta Kubasiak Jolanta Kubasiak
Sekretarka medyczna
 Monika Słowińska Monika Słowińska - sekretarka