Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Data publikacji: 2022-12-20 Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych i dwujamowych, elektrod do stymulatorów i introducerów.

Numer sprawy: 16/2022

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Termin składania ofert: 2022-12-28

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Ważne informacje
Wybór najkorzystniejszej oferty