Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2017-11-23 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w ramach umów cywilno – prawnych na realizację świadczeń zdrowotnych w Izbie Przyjęć /Oddziałach szpitalnych, poradniach/pracowniach SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy przez lekarzy w ramach ordynacji dziennej, dyżurze.

Numer sprawy: 04/2017

Termin składania ofert: 2017-12-07

Załączniki do ogłoszenia