Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2024-04-16 Prace remontowe
Prace remontowe

Wyremontowana przed laty  infrastruktura lokalowa Szpitala MSWiA w Bydgoszczy po latach użytkowania wymaga ponownie wyremontowania. Pierwsze remonty w 2024 przeprowadzono w Oddziale Geriatrii i części A Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Oddział Geriatrii w okresie pandemii Covid -19 był dostosowany do leczenia pacjentów z Covid – 19.

Prace remontowe w wyżej wymienionych miejscach Szpitala zostały zakończone w kwietniu 2024 r.

Prace remontowe w Oddziale Geriatrii polegały w głównej mierze na uzupełnieniu ubytków w podłogach i ścianach, zabezpieczeniu ścian w salach chorych wykładziną na wysokości 1 m ścian, pomalowaniu wszystkich pomieszczeń w ciepłych pastelowych kolorach, wydzieleniu i przygotowaniu: gabinetu Kierownika Oddziału, Pielęgniarki Oddziałowej oraz Sekretariatu. Otwarta została również strefa kuchenna dla pacjentów. Po dokonanym remoncie Oddział Geriatrii stanowi spójną kolorystycznie strefę.

Remont,  po 12 latach użytkowania odcinek „A” Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego swoim zakresem obejmował: wymianę podłóg, malowanie wszystkich pomieszczeń: sal pacjentów, sali rehabilitacyjnej, gabinetu zabiegowego, gabinetu lekarskiego, punktu pielęgniarskiego oraz holu całego odcinka. Całkowicie odremontowano również gabinet terapii zajęciowej oraz pokój odwiedzin dla pacjentów i ich rodzin. Kolorystyka wyremontowanego Odcinka ZOL-u sprawia, że czuje się tam nowoczesny design.