Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2024-02-07 SP WZOZ MSWIA zatrudni pielęgniarkę
SP WZOZ MSWIA zatrudni pielęgniarkę

SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy zatrudni pielęgniarkę ze specjalizacją z pielęgniarstwa operacyjnego, doświadczeniem zawodowym pozwalającym na samodzielną pracę pielęgniarki w zakresie urologii, ginekologii, chirurgii i ortopedii.

Aplikację można składać osobiście w sekretariacie Dyrektora, listownie lub na adres e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl