Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2017-02-09 Światowy Dzień Chorego
Światowy Dzień Chorego

Z okazji obchodów Światowego Dnia Chorego wojewoda Mikołaj Bogdanowicz spotkał się z pacjentami i personelem szpitala Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy.

Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. komendant wojewódzki policji w Bydgoszcz insp. Paweł Spychała, zastępca komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu st. kpt. mgr Jacek Kaczmarek oraz zastępca komendanta Straży Granicznej w Bydgoszczy ppłk Robert Jankowski oraz Aleksandra Poeplau, Pełnomocnik Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do spraw Osób Niepełnosprawnych i Rodziny.

Wojewoda podziękował lekarzom, służbom medycznym i wolontariuszom za ich niesienie pomocy. Zgromadzeni obejrzeli prezentację dyrektora placówki, dr. n.med. Marka Lewandowskiego, dotyczącą możliwości terapeutycznych  i wyposażenia specjalistycznego szpitala. Goście zwiedzili też oddział położnictwa, patologii ciąży z pododdziałem neonatologii. Spotkali się również z podopiecznymi Dziennego Domu Opieki Medycznej i obdarowali ich koszem słodkości. Wiele wzruszeń dało też spotkanie z pensjonariuszami Bydgoskiego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

Dzień Chorego obchodzony jest corocznie 11 lutego. Ustanowił go św. Jan Paweł II, który ogłosił, że jest to okazja do zwrócenia uwagi na osoby chore oraz do wyrażenia wdzięczności tym, którzy im służą.