Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2022-12-05 Profilaktyka raka jelita grubego KOLONOSKOPIA
Profilaktyka raka jelita grubego KOLONOSKOPIA






PROFILAKTYKA RAKA JELITA GRUBEGO – KOLONOSKOPIA

JEŚLI MASZ:

·        50 – 65 LAT

·        40 – 49 LAT i posiadasz krewnego pierwszego stopnia,
u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego


JEŚLI NIE MASZ:

·        Objawów klinicznych sugerujących nowotwór jelita grubego

·        W przeciągu ostatnich 10 lat NIE MIAŁEŚ wykonanego badania kolonoskopii refundowanego przez NFZ


MOŻESZ WYKONAĆ BADANIE KOLONOSKOPII

REJESTRACJA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
W GODZINACH
OD 09:30 DO 13:30 OSOBISTA GABINET (NR 43) PARTER LUB TELEFONICZNIE (52) 582-63-93

 

Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie.


Kwalifikacje do programu przeprowadza się poprzez przeprowadzenie ankiety kwalifikacyjnej do programu.

ZNIECZULENIE
Badanie w znieczuleniu miejscowym (z zastosowaniem żelu znieczulającego) przysługuje
każdemu pacjentowi, który nie ma do tego przeciwskazań medycznych.


Dostęp do badania w znieczuleniu ogólnym (sedacji) przysługuje pacjentom:

·        po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza po operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych,

·       po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego  w przeszłości,

·       pacjentom, którzy zgłaszają  duży lęk przed wykonaniem badania.



lek. med. Karolina Maryks-Tworowska - specjalista gastroenterologii, specjalista chorób wewnętrznych
lek. med. Łukasz Brycht - specjalista chirurgii ogólnej, specjalista chirurgii onkologicznej