Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2022-12-01 Program badań przesiewowych raka jelita grubego
Program badań przesiewowych raka jelita grubego Z przyjemnością Państwa informujemy, że SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy od 1 grudnia 2022r. będzie realizatorem Programu badań przesiewowych raka jelita grubego.

Celem programu jest zapewnienie nie tylko spadku umieralności dzięki możliwości wykrywania wczesnych bezobjawowych postaci raka poprzez wykonanie kolonoskopii przesiewowej, ale także spadek zapadalności– czyli liczby nowych nowotworów w przyszłości dzięki usuwaniu polipów w trakcie badania przesiewowego.

Do udziału w programie zapraszamy osoby w wieku:
1) 50–65 lat;
2) 40–49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia, u którego rozpoznano nowotwór jelita grubego.
Uwaga! Z programu nie mogą skorzystać osoby, u których:
1) występują objawy kliniczne sugerujące nowotwór jelita grubego;
2) kolonoskopia została wykonana w okresie ostatnich 10 lat
Do udziału w programie nie jest wymagane skierowanie.
Kwalifikacje do programu przeprowadza się poprzez przeprowadzenie ankiety kwalifikacyjnej do programu.

Znieczulenie.
Badanie w znieczuleniu miejscowym (z zastosowaniem żelu znieczulającego) przysługuje
każdemu pacjentowi, który nie ma do tego przeciwskazań medycznych.
Dostęp do badania w znieczuleniu ogólnym (sedacji) przysługuje pacjentom:
- po przebytych rozległych operacjach w obrębie jamy brzusznej, zwłaszcza po operacjach ginekologicznych, w tym cięciach cesarskich i operacjach będących wynikiem powikłań medycznych,
- po niepełnych lub bardzo bolesnych badaniach endoskopowych jelita grubego  w przeszłości,
- pacjentom, którzy zgłaszają  duży lęk przed wykonaniem badania.

Chętnych zapraszamy do rejestracji w godzinach  9.30-13.30   pod numerem tel. 52 58 26 393