Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2020-01-03 3 miejsce w rankingu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
3 miejsce w rankingu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

Z ogromną satysfakcją informujemy, że SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy wziął udział w XVI edycji rankingu Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia ,,Bezpieczny Szpital”.

W kategorii ,,Szpitale zabiegowe w województwie”SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy zajął 3 miejsce, wyprzedzając m.in. 2 duże szpitale uniwersyteckie oraz 10 Wojskowy Szpital z Polikliniką SP ZOZ w Bydgoszczy.

W kategorii ,,Złota setka”  nasza jednostka zajęła zaszczytne 24 miejsce.

W roku 2019 jest to kolejne osiągnięcie naszego szpitala. W maju b.r. w Rankingu „Liderzy Zarządzania. Najlepiej zarządzane szpitale publiczne według BFF Banking Group” SP WZOZ MSWiA
w Bydgoszczy, w kategorii szpitale z kontraktem z NFZ 30-69 mln zł. zajął siódme miejsce w kraju.

Szczególne gratulacje należą się Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy, który zajęło pierwsze miejsce w kraju w rankingu szpitali zabiegowych, specjalistycznych i onkologicznych.