Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Poradnictwo laktacyjne

Na Oddziale położniczym pacjentkami opiekuje się doradca laktacyjny: Małgorzata Drgas

Ich zadaniem jest wspieranie i edukowanie matek w zakresie korzyści wynikających z karmienia piersią i prawidłowych zasad postępowania w laktacji od porodu do końca karmienia. Na co dzień (od poniedziałku do piątku) instruują matki w zakresie prawidłowej techniki karmienia i korygują zaistniałe nieprawidłowości. W razie trudności w karmieniu podają odpowiednie dla problemu zalecenia laktacyjne.