Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Podstawowa Opieka Zdrowotna

HARMONOGRAM GODZIN PRZYJĘĆ LEKARZY POZ (dla dorosłych)

OBOWIĄZUJE REJESTRACJA W DNIU WIZYTY


Od 23 stycznia 2017 r. każdy pacjent zostawiając listę leków na choroby przewlekle w rejestracji będzie mógł otrzymać receptę na leki bez wizyty u lekarza POZ.

Kartki z lekami muszą zawierać imię, nazwisko oraz pesel.

Dni i godziny powtórek leków dostępne w grafiku lekarzy POZ.
poniedziałek wtorek    środa czwartekpiątek

lek. med. Anetta Banul
pokój 123        


8:00-14:00

recepty
11:00-12:00

8:00-14:00 
  
  recepty 11:00-12:00 

8:00-10:00

od 10:00 WD*

10:00-18:00

8:00-14:00

recepty 11:00-12:00
dr n. med. Lena Nowak-Łoś **
pokój 26

08:00-14:00

recepty 11:00-12:00

13:00-18:00

recepty 13:00-14:0011:00-15:00

recepty 14:00-15:00

przerwa
14:30-14:4011:00-12:00

od 12:00 WD*

dr n. med. Aleksandra Świderska-Tomaszewska **
pokój 122  

8:00-18:00

recepty 10:00-11:00

przerwa
13:30-14:00


8:00-12:30

recepty 10:00-11:00


8:00-15:00

recepty 10:00-11:00
8:00-09:00


od 09:00 WD*
8:00-14:00

recepty 10:00-11:00

lek. med. Piotr Tokarczyk
pokój 121  15:00-18:00
lek. med. Sebastian Michalak
pokój 131 


8:00-11:00

od 11:00 WD*

recepty
8:00-8:30

8:00-18:00

recepty 8:00-8:30

przerwa
11:30 - 12:00

8:00-14:00

recepty
8:00-8:30
13:30-14:00

8:00-14:00

recepty
8:00-8:30
13:30-14:00


8:00-13:30

recepty 8:00-8:30


lek. med. Magdalena Dachtera-Frąckiewicz **
pokój 006

14:30-15:30 dorośli
15:40-18:00 dzieci


8:00-11:30

8:00-11:30
pokój 26

14:30-15:30 dorośli
15:40-18:00 dziecilek. med. Katarzyna Chudaś
pokój 026
15:00-18:00

dr n. med. Rafał Szadujkis-Szadurski
8:00 - 13:00
pokój 26
8:00 - 10:00
od 10:00 WD*
12:00-18:00
8:00 - 13:00
8:00 - 13:00

* WD -
wizyty domowe             
** PLANOWANE URLOPY i ZMIANY
recepty -
wypisywanie recept • lek. med. Anetta Banul
 1. URLOP: 24 marca 2017 r.
 2. ZMIANA: 21 marca 2017 r. godz. przyjęć w POZ 7:00 - 12:00
 3. ZMIANA: 23 marca 2017 r. godz. przyjęć w POZ 10:00 - 16:00
 4. ZMIANA: 27 marca 2017 r. godz. przyjęć w POZ 7:00 - 13:00
 5. ZMIANA: 28 marca 2017 r. godz. przyjęć w POZ 7:00 - 12:00
 6. ZMIANA: 30 marca 2017 r. godz. przyjęć w POZ 12:00 - 18:00
 7. ZMIANA: 31 marca 2017 r. godz. przyjęć w POZ 8:00 - 12:00


 • dr n. med. Lena Nowak Łoś
 1. URLOP: 17 marca 2017 r.
 2. ZMIANA:

 • dr n. med. Aleksandra Świderska-Tomaszewska
 1. URLOP: 10 - 31 marca 2017 r.
 2. ZMIANA:


 • lek. med. Piotr Tokarczyk
 1. URLOP:
 2. ZMIANA:


 1. lek. med. Sebastian Michalak
 1. URLOP:
 2. ZMIANA:


 • lek. med. Magdalena Dachtera Frąckiewicz
 1. URLOP: 13 marca 2017 r.
 2. ZMIANA: dnia 23.03.2017 r. godziny przyjęć w POZ 14:30-17:00


 • lek. med. Katarzyna Chudaś
 1. URLOP:
 2. ZMIANA:

 • dr n. med. Rafał Szadujkis-Szadurski
 1. URLOP: 17 marca 2017 r.
 2. ZMIANA: 6 marca 2017 r. godz. przyjęć w POZ 9:00 - 13:00

ZASADY REJESTRACJI PACJENTÓW DO LEKARZY POZ
 • Pacjenci rejestrowani będą do lekarza na określoną godzinę.
 • Rejestrować będzie można się osobiście i telefonicznie.
 • Rejestracja telefoniczna i osobista czynna w godz. 7:00-18:00.
 • Każdy rejestrujący się telefonicznie pacjent otrzyma informację: do jakiego lekarza jest umówiony, na jaki dzień, na którą godzinę i jaki otrzymuje numer.
 • Pacjent zobowiązany jest mieć ze sobą dowód osobisty.
 • Pacjent przyjmowany jest przez lekarza wg kolejności numeru.

DO LEKARZY POZ I SPECJALISTÓW
 • W pierwszej kolejności przyjmowani są pacjenci zarejestrowani na konkretne godziny (pacjenci z literką "P" na wydruku przyjmowani są po regularnych pacjentach)
 • PRZYJĘCIE DODATKOWE pacjenta w dniu zgłoszenia TYLKO ZA ZGODĄ LEKARZA

W dniu zgłoszenia przyjmowani są:
Inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, zasłużeni dawcy krwi lub przeszczepu i weterani działań poza granicami państwa.

OSTATECZNIE O KOLEJNOŚCI PRZYJĘĆ DECYDUJE LEKARZ PRZYJMUJĄCY.Wykonanie KSEROKOPII DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ należy zgłaszać z dwudniowym wyprzedzeniem:
- osobiście w godz. 7:00 - 16:00
- telefonicznie w godz. 7:00 - 18:00
Odbiór kserokopii dokumentacji medycznej od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 16:00 wyłącznie za okazaniem dowodu osobistego.
PORADNIA DZIECIĘCA