Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Numer sprawy Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Termin składania ofert
07/2017 Zakup i dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów do zamykania powłok Dostawa 2017-09-25
06/2017 Zakup i dostawa zestawu do zabiegów PCNL wraz z hybrydowym systemem do litotrypsji Dostawa 2017-09-14
04/2017 Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, przyrządów do podaży diet, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej, preparatów do dezynfekcji skóry, materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych i innych Dostawa 2017-08-04
05/2017 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: cewniki, filtry do respiratora, igły, końcówka noża harmonicznego, wyroby do stomii, wyroby do tlenu, komora wilgotna, osłona oka, i. in. Dostawa 2017-06-30
03/2017 Zakup i dostawa gazów medycznych, dzierżawa zbiorników na ciekły azot i ciekły tlen oraz dzierżawa butli dla SP WZOZ MSW w Bydgoszczy Dostawa 2017-04-28
02/2017 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: zestawy do higieny pacjenta, elektrody, cewniki, dreny, igły, strzykawki, zestawy do kaniulacji, zestawy do znieczulania, rurki intubacyjne i tracheostomijne, kaniule, klipy, wzierniki, końcówka noża harmonicznego, próżnociąg położniczy, zestaw do infuzji, trokary, fartuchy, serwety, pościel z włókniny, filtry oddechowe, maski, rękawiczki, i. in. Dostawa 2017-05-24