Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Numer sprawy Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Termin składania ofert
01/2017 Świadczenie usług odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych Usługa 2017-01-25
20/2016 Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych, dwujamowych, elektrod do stymulatorów oraz introducerów Dostawa 2017-01-09
18/2016 Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony mienia, osób i obiektów szpitala i przychodni SP WZOZ MSW w Bydgoszczy Usługa 2016-12-29
19/2016 Świadczenie usług prania, wynajmu odzieży operacyjnej i bielizny pościelowej oraz kompletów odzieży dla SP WZOZ MSW w Bydgoszczy Usługa 2017-01-02
17/2016 Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w SP WZOZ MSW w Bydgoszczy Usługa 2016-10-17
16/2016 Przebudowa dwóch wind w SP WZOZ MSW w Bydgoszczy: winda osobowa, winda towarowa Roboty budowlane 2016-09-23
15/2016 Zakup i dostawa szczepionki przeciwtężcowej, szczepionki przeciwtężcowej i przeciw błoniczej, szczepionki przeciw wzw typu B, szczepionki przeciw grypie oraz szczepionki przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu Dostawa 2016-08-29
13/2016 Zakup i dostawa pojemników z pulpy celulozowej do maceratora oraz preparatów galenowych Dostawa 2016-07-29
11/2016 Zakup i dostawa wyposażenia gabinetu okulistycznego w tym: tonometru bezkontaktowego, tonometru impresyjnego Schioetza, lampy szczelinowej, stolika okulistycznego, dioptriomierza automatycznego, Panela LCD, Testu Muchy, Testu Ishihary, autorefraktometru z keratometrem, perymetru komputerowego, kasety szkieł próbnych, oprawki probierczej Dostawa 2016-07-15
10/2016 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: elektrody, igły, kaniule, wyroby do badań urologicznych, końcówka noża harmonicznego, próżnociąg położniczy, wyroby do wspomaganego porodu, resuscytator, maska anestetyczna, taśma kinezjologiczna, wyroby z pulpy celulozowej do maceratora, i. in. Dostawa 2016-06-10
07/2016 Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, przyrządów do podaży diet, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej, preparatów do dezynfekcji skóry, materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych i innych Dostawa 2016-06-24
09/2016 Realizacja robót związanych z: Zadanie nr 1 – Dostosowanie SP WZOZ MSW w Bydgoszczy do aktualnych przepisów ppoż., Zadanie nr 2 – Wymiana sufitów podwieszanych i oświetlenia w części obiektu SP WZOZ MSW w Bydgoszczy Roboty budowlane 2016-05-19
08/2016 Przebudowa i dostosowanie stacji ujęcia i uzdatniania wody w SP WZOZ MSW w Bydgoszczy do obowiązujących przepisów – w trybie zaprojektuj i wybuduj Roboty budowlane 2016-05-12
06/2016 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: zestawy do higieny pacjenta, elektrody, cewniki, dreny, igły, zestawy do znieczulania, rurki intubacyjne i tracheostomijne, kaniule, klipy, wzierniki, końcówka noża harmonicznego, system regulowanej opaski żołądkowej, próżnociąg położniczy, siatka do przepukliny, strzykawki, zestaw do infuzji, trokary, fartuchy, serwety, pościel z włókniny, filtry oddechowe, maski, rękawiczki, i. in. Dostawa 2016-05-09
04/2016 Dostosowanie pomieszczeń SP WZOZ MSW w Bydgoszczy na cele prowadzenia Domu Dziennej Opieki Medycznej Roboty budowlane 2016-04-01
03/2016 Zakup i dostawa instrumentarium do mikrodiscektomii, zestawu narzędzi laparoskopowych oraz zestawu narzędzi chirurgicznych Dostawa 2016-03-01