Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Numer sprawy Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Termin składania ofert
05/2018 Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych, dwujamowych, elektrod do stymulatorów oraz introducerów Dostawa 2018-03-09
04/2018 Zakup i dostawa gastroskopu, kolonoskopu, stanowiska do automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów, myjki ultradźwiękowej oraz diatermii Dostawa 2018-03-13
02/2018 Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych, dwujamowych, elektrod do stymulatorów oraz introducerów Dostawa 2018-02-21
03/2018 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości oraz świadczenie prac personelu pomocniczego w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2018-03-22
19/2017 Świadczenie usług w zakresie całodobowej ochrony mienia, osób i obiektów szpitala i przychodni SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2017-12-28
18/2017 USŁUGI KOMPLEKSOWEGO UBEZPIECZENIA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO WIELOSPECJALISTYCZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI W BYDGOSZCZY Usługa 2017-12-18
17/2017 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości oraz świadczenie prac personelu pomocniczego w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2018-01-09
15/2017 Zakup i dostawa zestawu endoskopowego Dostawa 2017-11-24
14/2017 Zakup i dostawa środków do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i sprzętu endoskopowego, półautomatycznej igły do biopsji, taśmy kinezjologicznej, preparatów alteplase i urapidilum oraz preparatów galenowych i recepturowych Dostawa 2017-11-17
12/2017 Zakup i dostawa systemu holterowskiego oraz systemu nadzoru KTG Dostawa 2017-11-14
11/2017 Zakup i dostawa zestawu endoskopowego oraz wieży laparoskopowej Dostawa 2017-11-14
10/2017 Świadczenie usług w zakresie przygotowania i dostarczania całodziennego wyżywienia dla pacjentów hospitalizowanych w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy. (USŁUGA SPOŁECZNA) Usługa 2017-10-20
09/2017 Świadczenie usług dezynfekcji, mycia, przeglądu, konserwacji, pakowania i sterylizacji narzędzi chirurgicznych, sprzętu medycznego parą wodna pod ciśnieniem w temperaturach: 134. 0 ºC, 121. 0 ºC oraz świadczenie usług w zakresie niskotemperaturowej sterylizacji narzędzi i sprzętu medycznego (tlenkiem etylenu) Usługa 2017-09-29
08/2017 Zakup i dostawa środków do dezynfekcji rąk, powierzchni, sprzętów i urządzeń medycznych, sprzętu medycznego jednorazowego użytku oraz preparatów recepturowych i galenowych, i innych Dostawa 2017-09-29
07/2017 Zakup i dostawa nici chirurgicznych oraz materiałów do zamykania powłok Dostawa 2017-09-27
06/2017 Zakup i dostawa zestawu do zabiegów PCNL wraz z hybrydowym systemem do litotrypsji Dostawa 2017-09-14
04/2017 Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, preparatów farmaceutycznych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, przyrządów do podaży diet, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej, preparatów do dezynfekcji skóry, materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych i innych Dostawa 2017-08-04
05/2017 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: cewniki, filtry do respiratora, igły, końcówka noża harmonicznego, wyroby do stomii, wyroby do tlenu, komora wilgotna, osłona oka, i. in. Dostawa 2017-06-30
03/2017 Zakup i dostawa gazów medycznych, dzierżawa zbiorników na ciekły azot i ciekły tlen oraz dzierżawa butli dla SP WZOZ MSW w Bydgoszczy Dostawa 2017-04-28
02/2017 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: zestawy do higieny pacjenta, elektrody, cewniki, dreny, igły, strzykawki, zestawy do kaniulacji, zestawy do znieczulania, rurki intubacyjne i tracheostomijne, kaniule, klipy, wzierniki, końcówka noża harmonicznego, próżnociąg położniczy, zestaw do infuzji, trokary, fartuchy, serwety, pościel z włókniny, filtry oddechowe, maski, rękawiczki, i. in. Dostawa 2017-05-24