Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zamówienia publiczne

Numer sprawy Nazwa zamówienia Rodzaj zamówienia Termin składania ofert
16/2018 Przebudowa i dostosowanie rozdzielnic elektrycznych do aktualnych przepisów ppoż. w obiekcie SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy – dostosowanie szachtów elektrycznych do wymogów aktualnych przepisów ppoż. Roboty budowlane 2018-10-30
15/2018 Zakup i dostawa leków, immunoglobuliny, preparatów recepturowych oraz galenowych, i innych Dostawa 2018-10-23
14/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: cewnik do nakłucia płodowego, filtry do respiratora, igła Hubera, igła do znieczuleń, ustnik do spirometrii, akcesoria do fizykoterapii, woda sterylna, dozownik tlenu Dostawa 2018-09-21
13/2018 Zakup i dostawa aparatu ultrasonograficznego Dostawa 2018-10-17
12/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: wyroby wyroby medyczne do badań urologicznych, cewniki, dreny, igły, strzykawki, kaniule, klipy i. in. Dostawa 2018-07-17
11/2018 Zakup i dostawa kardiotokografów

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Tytuł projektu: „Poprawa kompleksowości opieki nad matką i dzieckiem poprzez wymianę sprzętu medycznego na Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii oraz Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej z Blokiem Operacyjnym”.
Dostawa 2018-08-07
10/2018 Zakup i dostawa leków, płynów infuzyjnych, , preparatów farmaceutycznych, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, przyrządów do podaży diet, płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerko zastępczej, preparatów do dezynfekcji skóry, materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych i innych Dostawa 2018-08-03
09/2018 Zakup i dostawa płynów i sprzętu jednorazowego do terapii nerkozastępczej Dostawa 2018-06-14
08/2018 Zakup i dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku, w tym: wyroby medyczne do higieny, wyroby medyczne do badań urologicznych, wyroby do endoskopii i endochirurgii, elektrody, cewniki, dreny, igły, strzykawki, zestawy do kaniulacji, zestawy do znieczulania, rurki intubacyjne i tracheostomijne, kaniule, klipy, wzierniki, końcówka noża harmonicznego, próżnociąg położniczy, zestaw do infuzji, trokary, fartuchy, serwety, pościel z włókniny, filtry oddechowe, maski, rękawiczki, i. in. Dostawa 2018-06-22
07/2018 Zakup i dostawa kardiomonitorów, usg położniczego, systemu monitorowania z czterema monitorami, respiratorów, defibrylatorów oraz aparatu do znieczulania.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Tytuł projektu: „Poprawa kompleksowości opieki nad matką i dzieckiem poprzez wymianę sprzętu medycznego na Oddziale Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii oraz Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej z Blokiem Operacyjnym”.
Dostawa 2018-06-25
06/2018 Zakup i dostawa preparatów immunoglobuliny anty-RhD Dostawa 2018-03-30
05/2018 Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych, dwujamowych, elektrod do stymulatorów oraz introducerów Dostawa 2018-03-09
02/2018 Zakup i dostawa stymulatorów jednojamowych, dwujamowych, elektrod do stymulatorów oraz introducerów Dostawa 2018-02-21
03/2018 Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości oraz świadczenie prac personelu pomocniczego w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy Usługa 2018-03-22