Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Oddział Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii

Dyrektor
dr n.med. Marek Lewandowski dr n.med. Marek Lewandowski - specjalista położnictwa i ginekologii, obecnie pracuje jako Dyrektor SP WZOZ MSWiA
Kierownik oddziału
dr n.med. Zbigniew Domaracki dr n.med. Zbigniew Domaracki - specjalista położnictwa i ginekologii
Zastępca Kierownika oddziału
dr n.med. Mariusz Lisiak dr n.med. Mariusz Lisiak - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Andrzej Małek lek. med. Andrzej Małek - specjalista położnictwa i ginekologii
Lekarze Oddziału Położniczo-Ginekologicznego
lek. med. Michał Augustyniak lek. med. Michał Augustyniak - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Małgorzata Bocianowska lek. med. Małgorzata Bocianowska - w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
lek. med. Karolina Borowska-Maćkowiak lek. med. Karolina Borowska-Maćkowiak - specjalista położnictwa i ginekologii
dr n. med. Waldemar Dobrzyński dr n. med. Waldemar Dobrzyński - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Piotr Domaracki lek. med. Piotr Domaracki - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Dawid Dziedzic lek. med. Dawid Dziedzic - w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
lek. med. Michał Duczmal lek. med. Michał Duczmal - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Radosław Janicki lek. med. Radosław Janicki - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Magdalena Karpów-Greiner lek. med. Magdalena Karpów-Greiner - w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
dr n. med. Patrycja Krepska dr n. med. Patrycja Krepska - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Andrzej Knypiński lek. med. Andrzej Knypiński - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Dariusz Lorek lek. med. Dariusz Lorek - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Rafał Mikołajczyk lek. med. Rafał Mikołajczyk - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Monika Pyszczyńska lek. med. Monika Pyszczyńska - w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
lek. med. Wojciech Stachura lek. med. Wojciech Stachura - w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
lek. med. Beata Stecz-Niciak lek. med. Beata Stecz-Niciak - specjalista położnictwa i ginekologii
dr n.med. Sławomir Sztenc dr n.med. Sławomir Sztenc - specjalista położnictwa i ginekologii
dr n.med. Grzegorz Szymczak dr n.med. Grzegorz Szymczak - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Joanna Wasiuta-Śniegowska lek. med. Joanna Wasiuta-Śniegowska - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Krzysztof Żołnieżewicz lek. med. Krzysztof Żołnieżewicz - specjalista położnictwa i ginekologii
lek. med. Alicja Appelt lek. med. Alicja Appelt - w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii
Położna Koordynująca Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i P/oddz. Neonatologicznego
mgr położnictwa Aneta Grabarska mgr położnictwa Aneta Grabarska - specjalista pielęgniarstwa położniczego
Z-ca Położnej Koordynującej Oddziału Położniczo-Ginekologicznego i P/oddz. Neonatologicznego
mgr Marlena Ciechowska mgr Marlena Ciechowska - położna, specj. d/s epidemiologii
Blok porodowy
 Bogumiła Boenigk Bogumiła Boenigk - st. położna
 Teresa Hamerska Teresa Hamerska - licencjat położnictwa
 Małgorzata Janowczyk Małgorzata Janowczyk - st. położna
 Karina Kilińska Karina Kilińska - st. położna
 Marta Kiper Marta Kiper - specjalista pielęgniarstwa położniczego
 Anna Kulmaga Anna Kulmaga - st. położna
 Agata Pachowicz-Welka Agata Pachowicz-Welka - st. położna
 Renata Piron Renata Piron - mgr położnictwa, specjalista opieki okołoporodowej
 Hanna Wiśniewska Hanna Wiśniewska - st. położna
Oddział położniczy
 Karolina Adamska Karolina Adamska - licencjat położnictwa
 Maja Bandura Maja Bandura - mgr położnictwa
 Natalia Czajkowska Natalia Czajkowska - licencjat położnictwa
 Karolina Dobek Karolina Dobek - mgr położnictwa
 Małgorzata Drgas Małgorzata Drgas - mgr położnictwa, doradca laktacyjny
 Anna Frankiewicz Anna Frankiewicz - mgr położnictwa
 Angelika Głowska Angelika Głowska - mgr położnictwa
 Agnieszka Goldmann Agnieszka Goldmann - st. położna, licencjat położnictwa
 Anna Górniak Anna Górniak - licencjat położnictwa
 Anna Jamry Anna Jamry - mgr położnictwa
 Monika Kotolińska Monika Kotolińska - licencjat położnictwa
 Ewa Kowalska Ewa Kowalska - st. położna
 Aleksandra Kupka Aleksandra Kupka - mgr położnictwa
 Julia Ignaczak Julia Ignaczak - licencjat położnictwa
 Weronika Kwiatkowska Weronika Kwiatkowska - mgr położnictwa
 Agnieszka Jasieniecka Agnieszka Jasieniecka - mgr położnictwa
 Aleksandra Mikołajec Aleksandra Mikołajec - położna
 Natalia Skurzyńska Natalia Skurzyńska - licencjat położnictwa
 Natalia Sudoł Natalia Sudoł - licencjat położnictwa
 Katarzyna Rubczak Katarzyna Rubczak - st. położna
 Ewa Szot Ewa Szot - st. położna
 Alicja Wobolewicz Alicja Wobolewicz - mgr położnictwa
 Marta Zaleska Marta Zaleska - mgr położnictwa
 Elwira Żmudzin Elwira Żmudzin - licencjat położnictwa
Odcinek ginekologii
 Ewa Filarska Ewa Filarska - położna - specjalista pielęgniarstwa ginekologicznego
 Danuta Małolepsza Danuta Małolepsza - licencjat położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego
 Grażyna Puzio Grażyna Puzio - licencjat położnictwa, specjalista pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego
 Iwona Tucholska Iwona Tucholska - st. położna
Fizjoterapeuta
 Weronika Falgowska Weronika Falgowska - mgr fizjoterapii
Poradnia K
 Joanna Olszewska Joanna Olszewska - mgr położnictwa, położna środowiskowa, doradca laktacyjny
 Anna Walczak Anna Walczak - mgr położnictwa, położna środowiskowa, doradca laktacyjny
 Dorota Nuszkowska Dorota Nuszkowska - położna