Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Pododdział Ortopedyczny

Kierownik pododdziału ortopedycznego
lek. med. Romuald Wolański - specjalista ortopeda traumatolog
Lekarze pododdziału ortopedycznego
lek. med. Mariusz Budny - specjalista ortopeda traumatolog
lek. med. Tomasz Dolata - specjalista ortopeda traumatolog
dr n.med. Waldemar Weiss - specjalista chirurgii urazowej i ortopedii