Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
Psycholog
  • Piętro: IV
  • Pokój nr: 403
  • Telefon:
mgr Urszula Owczarz przyjmuje we wtorki w godz. 14:00 - 17:00

NIEOBECNOŚĆ: