Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2016-01-10 "Wyprzedzić chorobę" TVP Bydgoszcz
Kolejny program z cyklu "Wyprzedzić chorobę" emitowany w TVP Bydgoszcz został zrealizowany w oddziale geriatrii naszego szpitala. Jest poświęcony opiece nad osobami starszymi, ich specyficznym wymaganiom i roli w holistycznego podejścia  do seniora.

http://bydgoszcz.tvp.pl/23572239/8012016