Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2016-12-16 Ranking Bezpieczny Szpital Przyszłości
Ranking Bezpieczny Szpital Przyszłości

W rankingu Bezpieczny Szpital Przyszłości zajęliśmy trzecie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim i 25 w kraju.

Do rankingu wchodzi 100 najlepszych szpitali w Polsce, które uzyskają najwięcej punktów w ankiecie zawierającej pytania o infrastrukturę szpitalną, stan budynków, funkcjonowanie ekonomiczne szpitala oraz sposób sprawowania opieki. W specjalnej ankiecie wypełnianej przez placówki są też pytania „sprawdzające", które doświadczonym ekspertom pozwalają ustalić, czy wcześniejsze odpowiedzi są prawdziwe. Są też pytania, na które odpowiedź może być dla szpitala trudna – na przykład o liczbę zakażeń szpitalnych. Wdrożenie standardów akredytacyjnych porządkuje obszar świadczenia usług medycznych, przy jednoczesnym zwiększaniu świadomości, wiedzy i czujności personelu. Analizy wskaźników medycznych są prawdziwą wiwisekcją dla każdego szpitala. - Wystandaryzowana ocena zewnętrzna zawsze pokazuje nasze działania w odniesieniu do innych podmiotów. My cały czas czujemy, że musimy zrobić jeszcze więcej,  aby doskonalić zasady naszego funkcjonowania i dobre miejsce zobowiązuje tym bardziej – komentuje dyrektor szpitala dr n.med. Marek Lewandowski.

Wyniki rankingu dają pracownikom pewność działania w codziennej praktyce, a pacjentom przekonanie, że ich prawa będą respektowane.