Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2016-12-07 Otwarcie "Bydgoskiego Dziennego Domu Opieki Medycznej"i zmodernizowanego bloku operacyjnego
Otwarcie

Wczoraj w Szpitalu MSW i A uroczyście otwarto "Bydgoski Dzienny Dom Opieki Medycznej"i blok operacyjny, który oddano do użytkowania po czteroletnim okresie modernizacji.

W uroczystym otwarciu oddziałów wzięli udział przedstawiciele MSWiA, posłowie, dyrektorzy placówek resortowych i funkcjonariusze służb. Nie zabrakło również członków izb lekarskich i pielęgniarskich.

Przecięcia wstęgi dokonali posłowie Tomasz Latos i Łukasz Schreiber oraz dyrektor placówki dr n. med. Marek Lewandowski.

W Bydgoskim Dziennym Domu Opieki Medycznej, w warunkach zbliżonych do domowych, bezpłatnym wsparciem zostaną objęte osoby niesamodzielne, w szczególności powyżej 65 roku  życia. W ramach funkcjonowania dziennego domu udzielane będą świadczenia w zakresie kontynuacji leczenia, pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne, działania edukacyjne.

Blok operacyjny natomiast składa się trzech nowocześnie wyposażonych sal zabiegowych z pełnym zapleczem dla załogi i pacjentów.