Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2016-12-22 Spotkanie wigilijne w Bydgoskim Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym
Spotkanie wigilijne w Bydgoskim Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

Dla naszych podopiecznych zorganizowaliśmy spotkanie wigilijne. Były kolędy, dużo wzruszeń, a na stołach tradycyjne świąteczna potrawy. Ten czas był bardzo ważny dla nas i naszych seniorów. Przełamanie się opłatkiem i życzenia płynące z serca stworzyły prawdziwie domową atmosferę.