Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Ogłoszenia

Data publikacji: 2017-12-07 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w w Izbie Przyjęć/Oddziałach szpitalnych/ZOL, poradniach/ ZRiMF SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy przez pielęgniarki/położne/psychologa/logopedę, /fizjoterapeutę, ratowników medycznych w ramach umów cywilno – prawnych, w ordynacji dziennej, dyżurze

Numer sprawy: 05/2017

Termin składania ofert: 2017-12-14

Załączniki do ogłoszenia