Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Izba przyjęć

Kierownik Izby Przyjęć
lek. med. Mariusz Kinal lek. med. Mariusz Kinal - specjalista chirurgii ogólnej
Lekarz Izby Przyjęć
lek.med. Alexandr Bogdanovich lek.med. Alexandr Bogdanovich
lek.med. Volha Karneyeva lek.med. Volha Karneyeva
Pielęgniarka Koordynująca
 Monika Kowalewska Monika Kowalewska - Menedżer Jakości w Służbie Zdrowia, specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
Pielęgniarki
 Małgorzata Czyż Małgorzata Czyż - specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
 Sandra Dąbrowska Sandra Dąbrowska - licencjat pielęgniarstwa
 Wiesława Faligowska-Litwinowicz Wiesława Faligowska-Litwinowicz - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Elżbieta Krzemkowska Elżbieta Krzemkowska - specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
 Małgorzata Koczerska Małgorzata Koczerska - położna, licencjat promocji zdrowia
 Jolanta Krzyżosiak Jolanta Krzyżosiak - specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
 Katarzyna Łukaszkiewicz Katarzyna Łukaszkiewicz - pielęgniarka, ratownik medyczny
 Marlena Oszkiel Marlena Oszkiel - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa ratunkowego
 Wioletta Zielińska Wioletta Zielińska - mgr pielęgniarstwa
 Przemysław Żuratyński Przemysław Żuratyński - licencjat pielęgniarstwa, ratownik medyczny
 Tomasz Guzicki Tomasz Guzicki - licencjat pielęgniarstwa
Sekretarka
 Daria Jaskot Daria Jaskot
Ratownicy medyczni
 Karol Ciesielski Karol Ciesielski
 Grzegorz Głon Grzegorz Głon
 Natalia Jadaś Natalia Jadaś
 Paweł Jankowski Paweł Jankowski
 Artur Januszewski Artur Januszewski
 Dariusz Joppek Dariusz Joppek
 Kamil Sobecki Kamil Sobecki
 Zbigniew Tomczyński Zbigniew Tomczyński
sanitariusz
 Danil Boiko Danil Boiko - sanitariusz szpitalny
 Mateusz Deręgowski Mateusz Deręgowski - sanitariusz szpitalny