Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

odwiedziny


Informujemy, że od dnia 01.06.2021 r. wznawiamy odwiedziny w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PODCZAS ODWIEDZIN PACJENTÓW:
  1. Osoby odwiedzające winny zgłaszać chęć odwiedzin pacjenta telefonicznie pod nr tel. 52 58 26 311
  2. U każdego pacjenta możliwe są 2 wizyty w tygodniu przez 1 odwiedzającego
  3. Wizyty umawiane będą na konkretny dzień i godziny od poniedziałku do piątku
  4. Czas wizyty wynosi maksymalnie 20 minut
  5. Osoby odwiedzające mają obowiązek zastosowania się do procedur obowiązujących w ZOL
  6. Ze względów epidemiologicznych prosimy o powstrzymanie się od wszelkich form czułości związanych bezpośrednio z dotykiem tj. przytulania, całowania, dotykania