Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy

Koordynator
dr n. med. Michał Graczyk dr n. med. Michał Graczyk - specjalista medycyny paliatywnej, chorób wewnętrznych, konsultant wojewódzki w dziedzinie medycyna paliatywna
Kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego
mgr Lidia Kluczyńska mgr Lidia Kluczyńska - mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
Lekarze pracujący w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
lek. med. Jarosław Czerniak lek. med. Jarosław Czerniak - specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
lek. med. Anna Wróbel lek. med. Anna Wróbel - specjalista rehabilitacji, balneologii
mgr Dorota Trybuś-Gruszka mgr Dorota Trybuś-Gruszka - mgr psychologii
mgr Hanna Nowak-Wochna mgr Hanna Nowak-Wochna - mgr psychologii
mgr Maria Szwarc-Gajewska mgr Maria Szwarc-Gajewska - mgr psychologii
mgr Anna Kuras mgr Anna Kuras - mgr psychologii
Z-ca Pielęgniarki Koordynującej
 Mariola Bonzel Mariola Bonzel - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii,specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
Pielęgniarki pracujące w ZOL
 Bernadeta Bagrowska Bernadeta Bagrowska - pielęgniarka
 Małgorzata Figurska Małgorzata Figurska - specjalista pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki
 Marzenna Glonek Marzenna Glonek - specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego
 Małgorzata Gołembiewska Małgorzata Gołembiewska - licencjat pielęgniarstwa, specj. piel. geriatrycznego
 Urszula Jędrzejewska Urszula Jędrzejewska - starsza pielęgniarka, specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
 Barbara Kłys Barbara Kłys - licencjat pielęgniarstwa,specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 Halina Lewandowska Halina Lewandowska - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego
 Ewa Mikołajczyk Ewa Mikołajczyk - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
 Grażyna Płaczek Grażyna Płaczek - specjalista pielęgniarstwa psychiatrycznego
 Arleta Semrau Arleta Semrau - pielęgniarka, specjalista pielęgniarstwa opieki długoterminowej
 Małgorzata Siemienik Małgorzata Siemienik - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa onkologicznego
 Beata Superczyńska Beata Superczyńska - pielęgniarka
 Ilona Pietryga Ilona Pietryga - pielęgniarka
 Maciej Woźniak Maciej Woźniak - licencjat pielęgniarstwa
 Zofia Ziętara Zofia Ziętara - licencjat pielęgniarstwa, specjalista pielęgniartswa chirurgicznego
Terapeuta zajęciowy
mgr Jolanta Kubasiak mgr Jolanta Kubasiak
Rehabilitant
 Bogumiła Bartnicka Bogumiła Bartnicka - technik med. fizjoterapeuta
 Sara Ciechanowicz Sara Ciechanowicz - mgr fizjoterapii
 Emilia Jaciubek Emilia Jaciubek - licencjat fizjoterapia
 Beata Kuzdra Beata Kuzdra - st. technik med. fizjoterapeuta
 Hanna Rychlicka Hanna Rychlicka - technik med. fizjoterapeuta
 Beata Sobkowska Beata Sobkowska - st. technik med. fizjoterapeuta
 Katarzyna Świderska Katarzyna Świderska - mgr fizjoterapii
 Kamila Tomaszewska Kamila Tomaszewska - mgr fizjoterapii
 Milena Żądło Milena Żądło - mgr fizjoterapii
Opiekunowie medyczni
 Anna Białek Anna Białek
 Martyna Chojnowska Martyna Chojnowska
 Patrycja Ciechanowska Patrycja Ciechanowska
 Marzena Demska Marzena Demska
 Joanna Dudek Joanna Dudek
 Aleksandra Grygiel Aleksandra Grygiel
 Justyna Januszewska-Dyrka Justyna Januszewska-Dyrka
 Dorota Klunek Dorota Klunek
 Hanna Kupczak Hanna Kupczak
 Ewa Kowalska Ewa Kowalska
 Marta Krawczyk Marta Krawczyk
 Aneta Musiał Aneta Musiał
 Małgorzata Neugebauer Małgorzata Neugebauer
 Karolina Niemyt Karolina Niemyt
 Mariusz Nowak Mariusz Nowak
 Leszek Opara Leszek Opara
 Martyna Rutkiewicz Martyna Rutkiewicz
sekretarka
mgr Ilona Kolasa mgr Ilona Kolasa