Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Kujawsko-Pomorska Rejonowa Komisja LekarskaSiedziba: Bydgoszcz, ul. Kopernika 14
pokoje: 5, 6
piętro: parter

Adres do korespondencji: Kujawsko-Pomorska Rejonowa Komisja Lekarska MSW w Bydgoszczy
ul. Kopernika 14
85-074 Bydgoszcz
Adres e-mail:Telefony:

 • sekretariat (52) 582 62 92
 • gabinet lekarski (52) 582 62 91
 • Godziny pracy:
  Pn. - Pt. 07:00 - 14:35

TEL. DO SEKRETARIATU 52 58 26 292

Sekretariat KP RKL przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 14:00
Badania lekarskie odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 13:30
Zdawanie dokumentów przez kandydatów do godz. 12:00
                                                                
                                                                

PLIKI DO POBRANIA:
ZAKRES DZIAŁANIA

 1. Ocena zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia służby w stosunku do:
  • kandydatów do Policji, Służby Więziennej i Państwowej Straży Pożarnej
  • funkcjonariuszy Policji
  • funkcjonariuszy Służby Więziennej
  • funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej
 2. Orzekanie o:
  • stopniu uszczerbku na zdrowiu spowodowanym wypadkiem w służbie lub chorobami pozostającymi w związku ze szczególnymi warunkami lub właściwościami służby
  • związku schorzenia i ułomności ze służbą
  • inwalidztwie i związku tego inwalidztwa ze służbą
  • potrzebie udzielenia urlopu zdrowotnego
 3. KP RKL przeprowadza również badania emerytów i rencistów Policji, Służby Więziennej oraz Państwowej Straży Pożarnej, kierowanych przez Zakłady Emerytalne MSW oraz Biuro Emerytalne SW na kontrolne badania lekarskie z powodu pogorszenia stanu zdrowia.

INFORMACJE DLA KANDYDATÓW

Po odbiór karty obiegowej na badania specjalistyczne zlecane przez KP RKL należy zgłosić się po uzyskaniu pozytywnej opinii Poradni Zdrowia Psychicznego SP WZOZ MSW osobiście ze skierowaniem kadrowym, dowodem osobistym oraz książeczką wojskową (mężczyźni i kobiety posiadające taki dokument).
 
W przypadku pobytów szpitalnych, bądź przewlekłego leczenia prosimy również o zabranie posiadanej dokumentacji medycznej, w tym wypisów szpitalnych (oryginały lub poświadczone kserokopie)
 
Kandydatów, którzy mieli przez Komisję Wojskową ustaloną kategorię zdrowia D, bądź byli czasowo niezdolni do pełnienia służby wojskowej, prosimy o dostarczenie orzeczenia WKU (oryginały lub poświadczonej kopii)
 
Składanie dokumentów po wykonaniu badań zleconych przez KP RKL codziennie do godz. 13.00.


INFORMACJE DLA FUNKCJONARIUSZY

Po odbiór karty obiegowej na badania specjalistyczne zlecane przez KP RKL należy zgłosić się osobiście z dowodem osobistym.

Przy składaniu karty obiegowej i wyników badań zleconych przez KP RKL prosimy o dołączenie oryginałów bądź potwierdzonych kserokopii posiadanej przez Państwa dokumentacji medycznej z leczenia np. wypisów szpitalnych i sanatoryjnych, opisów RTG, USG, rezonansu magnetycznego, badań komputerowych, badań endoskopowych, echo serce i innych.

INFORMACJE DLA EMERYTÓW I RENCISTÓW

Na kontrolne badania lekarskie kierują Państwa na Komisję Zakłady Emerytalno-Rentowe MSW bądź Biuro Emerytalne SW.
 
Po otrzymaniu skierowania KP RKL wyznacza termin badania i informuje Państwa listownie.
W przypadku osób chcących poddać się badaniu z powodu pogorszenia stanu zdrowia skierowanie następuje również przez Zakłady Emerytalno-Rentowe i Biuro Emerytalne, gdzie muszą Państwo złożyć wniosek z prośbą o skierowanie na komisję z powodu pogorszenia stanu zdrowia.
Po otrzymaniu skierowania z ZER lub BE KP RKL wyznaczy termin badania.