Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Leczenie

Pacjent w podeszłym wieku, to pacjent z wieloma chorobami, stosujący zazwyczaj duże ilości leków. Wielochorobowość wśród seniorów łączy się z korzystaniem z pomocy wielu specjalistów, przyjmowaniem różnych specyfików, nie tylko przepisanych przez lekarzy, ale także dostępnych bez recepty. Wnikliwe spojrzenie na korzyści i ryzyko wynikające ze stosowanych leków, odpowiednia  modyfikacja  leczenia oraz wgląd w możliwe interakcje między lekami pozwala uniknąć wielu działań niepożądanych.

Dla seniora niezmiernie ważne są dokładne objaśnienia dotyczące zalecanego leczenia: częstości, ilości, w jakiej dawce i o jakiej porze podawane mają być leki. Senior poczuje się bezpieczniej, gdy wszystkie zalecenia ma czytelnie rozpisane na oddzielnej kartce.  Spowoduje to dobrą współpracę miedzy pacjentem i lekarzem oraz rzetelność w  realizowaniu zaleceń.