Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Upadki

Uwaga! Upadki!

Upadki to jeden z wielkich problemów geriatrycznych. Są przyczyną urazów, obrażeń, złamań. W  konsekwencji  prowadzą do unieruchomienia, wzrostu zależności od otoczenia, a także zwiększają ryzyko zgonu. Na ich występowanie wpływa wiele czynników, takich jak: mniejsza sprawność fizyczna, podeszły wiek, wielochorobowość, przebyte udary mózgu, zawały, zaburzenia równowagi, upośledzenie widzenia, brak aktywności fizycznej, zaburzenia w sferze psychicznej, ale także stosowanie pewnych leków oraz  ilość zażywanych leków.  Niektóre  leki   mogą powodować zaburzenia równowagi oraz  spadki ciśnienia tętniczego. U około 1/4 pacjentów w podeszłym wieku, którym już wcześniej zdarzały się upadki , powstaje tzw. zespółpoupadkowy  czyli lęk przed kolejnym upadkiem. Należy pamiętać, że do przyczyn upadków należą również czynniki zewnętrzne, takie jak: np. śliskie podłogi, schody, wysokie progi, dywaniki, złe oświetlenie, brak poręczy, zastawione przejścia, nierówne nawierzchnie.  

Ustalenie przyczyny, redukcja czynników ryzyka, profilaktyka i zwiększenie świadomości pacjenta, w jaki sposób unikać zagrożeń,  są bardzo ważne.Zwiększają bezpieczeństwo osoby w podeszłym wieku a także poprawiają komfort życia.