Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Konferencja prasowa nt. polipragmazji

23 czerwca 2016 roku w siedzibie NFZ odbyła się konferencja prasowa, w której wzięli  udział eksperci oraz przedstawiciele mediów.

Temat spotkania:

Polipragmazja istotnym zagadnieniem w opiece nad pacjentami w wieku podeszłym:

Zaproszeni goście:

  • dr n. med. Anna Wojtaszek, specjalista chorób wewnętrznych, geriatra – Kierownik Oddziału Geriatrii,  Szpital MSW w Bydgoszczy – omówi w/w temat,
  • mgr farmacji Danuta Arczewska – Konsultant Wojewódzki ds. Farmacji Aptecznej  – omówi tzw. opiekę farmaceutyczną w kontekście polipragmazji,
  • przedstawiciele NFZ: Dyrektor Elżbieta Kasprowicz, Jacek Adamczyk – Naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami -  Koszty refundacji leków – podsumowanie roku 2015.

POLIPRAGMAZJA I POLITERAPIA