Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Przygotowanie do pobytu w Oddziale Geriatrii

- Przyjęcie do  oddziału  jest możliwe na podstawie skierowania  wystawionego  przez lekarza rodzinnego  lub  innego lekarza  specjalistę. Dokument musi zawierać pieczątkę zakładu opieki zdrowotnej, z którego skierowanie pochodzi, rozpoznanie, pieczątkę  i podpis lekarza.

-Przyjęcie  do oddziału w trybie planowym odbywa się po wcześniejszym wpisaniu w kolejkę oczekujących oraz  ustaleniu terminu  przyjęcia.

-W izbie przyjęć, do której pacjent zgłasza się w wyznaczonym dniu trzeba okazać dokument tożsamości z numerem PESEL oraz skierowanie do szpitala.

-Na podstawie dokumentu tożsamości pacjent ostanie  zweryfikowany w bazie EWUŚ w celu sprawdzenia informacji o aktualnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

- Wskazane jest, by pacjent posiadał przy sobie  pełną dokumentację medyczną z przebiegu dotychczasowego leczenia i diagnostyki oraz wykaz stosowanych aktualnie leków.

- Podczas pobytu w izbie przyjęć pacjent wypełnia dokumenty dotyczące zasad dysponowania dokumentacją medyczną, oraz  wskazuje osobę , którą upoważnia do ich wglądu. Wypełnia również formularz dotyczący zgody na hospitalizację i przeprowadzenie niezbędnych badań.

- Pacjent przygotowując się do hospitalizacji powinien zabrać ze sobą  piżamę, wygodne obuwie, szlafrok, przybory toaletowe.