Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Rejestracja dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego

Dziecko rejestruje się w USC miasta, w którym przyszedł na świat – decyduje adres szpitala. Urzędowo ustalono czas rejestracji, wynosi on 14 dni od daty porodu.

Konsekwencje nie wywiązania się z terminu to sporządzenie aktu urodzenia dziecka przez urzędników – zaocznie. Matka dziecka zostanie o tym poinformowana i wezwana do stawienia się w urzędzie. Jeśli nie zareaguje, kierownik USC sam wybierze imię dla dziecka.


Dokumenty potrzebne do rejestracji dziecka

Pisemne zgłoszenie urodzenia

  • Pierwszą część pisma wypełnia szpital zaraz po narodzinach dziecka i przekazuje do USC.
  • Drugą część zgłoszenia wypełnia urzędnik w obecności rodziców.

Potrzebne są: dowody osobiste rodziców, odpis skrócony aktu małżeństwa.

Jeśli matka dziecka jest panną, powinna mieć przy sobie odpis skróconego własnego aktu urodzenia. Rozwódki okazują urzędnikowi skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie.

Na ich podstawie urzędnik USC przygotuje akt urodzenia dziecka. Rodzice otrzymują trzy skrócone odpisy.


Jeśli rodzice nie są małżeństwem

Ojciec, który skończył 16 lat może uznać dziecko poprzez złożenie przed urzędnikiem USC oświadczenia.


PESEL dziecka

Urząd Stanu Cywilnego informuje dział ewidencji ludności rejestracji dziecka. Maluch otrzymuje numer PESEL, po który trzeba się zgłosić się do biura ewidencji ludności