Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 

Wypis i opieka poporodowa

Wypis ze szpitala

Pacjentka wypisywana jest ze szpitala po dwóch dobach, jeśli rodziła fizjologicznie i po ukończeniu trzeciej doby, jeśli przechodziła poród metodą cesarskiego cięcia.

Bardzo ważne! Kobiecie w drodze do domu powinien ktoś towarzyszyć. Nie powinna sama prowadzić samochodu, ani korzystać z komunikacji miejskiej. Konieczne jest też, by noworodek był transportowany do domu w specjalnym foteliku lub nosidełku.

Jeśli wypis odbywa się w dzień powszedni pacjentka otrzymuje kartę informacyjną leczenia szpitalnego i zaświadczenie do wykorzystania urlopu macierzyńskiego. Zaświadczenie to jest również potrzebne w przypadku, gdy ktoś z bliskich dziecka będzie ubiegał się o opiekę nad matką i noworodkiem – zgodnie z prawem można taką opiekę sprawować przez okres do 14 dni.

Jeśli wypis odbywa się w dzień świąteczny lub wolny od pracy, dokumenty można odebrać w sekretariacie oddziału od wtorku do piątku.


Opieka po porodzie

Sekretariat oddziału zgłasza położnej środowiskowej z przychodni wskazanej przez pacjentkę fakt narodzin dziecka i przekazuje jej informacje dotyczące pacjentki, która będzie pod jej opieką.

Jeśli pacjentka chce, by opiekę na nią i dzieckiem sprawowała położna z naszej podani K, musi wypełnić odpowiedni formularz dostępny w sekretariacie naszego oddziału.