Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2016-01-29 Gazeta prawna. Pierwsze miejsce w rankingu Magellana
Gazeta prawna. Pierwsze miejsce w rankingu Magellana Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy uplasował się na pierwszym miejscu w rankingu Magellana. Kategoria - placówki z kontraktem do 29 mln zł.

Naszą placówkę porównywano z innymi szpitalami z całego kraju. Na bazie udostępnionych sprawozdań finansowych ( informacja publiczna) wyliczono trzy wskaźniki : Efektywność aktywów, rentowność sprzedaży, dynamika kontraktu z NFZ. Suma tych wskaźników pozwoliła uzyskać największą liczbę punktów spośród ocenianych placówek w kategorii szpitali z kontraktem do 29 mln. zł.  Ocenie poddano tzw. wskaźniki ekonomiczne, a istotną rolę w osiągnięciu efektu ekonomicznego ma  wysoka jakość realizowanych świadczeń zdrowotnych. Wysoka jakość to w głównej mierze zasługa  pracowników posiadających  stosowne wykształcenie, ale także empatia wobec pacjenta. Dziś Szpital MSW w Bydgoszczy to  rozpoznawalna marka.


Artykuł Gazeta Prawna