Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2024-05-29 ChUK Program profilaktyki chorób układu krążenia
ChUK Program profilaktyki chorób układu krążenia
Przychodnia POZ zaprasza wszystkich należących dorosłych pacjentów w wieku od 35 - 65 lat na bezpłatne badanie profilaktyczne w ramach profilaktyki chorób układu krążenia., w szczególności tych którzy należą do grupy ryzyka z powodu :

    obciążeń rodzinnych,
    palenia tytoniu,
    nadwagi lub otyłości,

W ramach badań przeprowadzony jest wywiad z pacjentem (ankieta), pomiar ciśnienia tętniczego oraz pobranie krwi do badań laboratoryjnych: lipidogram i glukoza.


Więcej informacji do uzyskania pod numerem telefonu 52 58 26 318

Rejestracja do Programu ChUK odbywa się:
    telefonicznie pod numerem 52 58 26 318  w godzinach 07:00 - 10:00
    osobiście w dniach i godzinach pracy Przychodni


Aby wziąć udział w Programie ChUK nie potrzebne jest skierowanie.

Szczegółowe informacje o programie na stronie pacjent.gov.pl