Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2024-04-24 Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w ginekologii
Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w ginekologii
W dniu 24 maja 2024 r.  w godz. od 8.00-14.00 w SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy odbyły  się „Warsztaty histeroskopii diagnostycznej i operacyjnej w znieczuleniu miejscowym” dla lekarzy Oddziału Położnictwa, Patologii Ciąży i Ginekologii.

Warsztaty poprowadził prof. dr hab. n. med. Maciej Wilczak - specjalista położnictwa i ginekologii, Kierownik Centrum Histeroskopii w Znieczuleniu Miejscowym, które jest częścią Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej w Ginekologiczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Histeroskopia diagnostyczna i operacyjna w znieczuleniu miejscowym to unikatowy projekt medyczny, który jako pierwszy i jedyny w  Polsce, uzyskał  Certyfikat Tontarra, potwierdzający pełnienie wyjątkowej i wiodącej roli w szkoleniach oraz edukacji dotyczącej zabiegów mini-histeroresektoskopii wykonywanych za pomocą Systemu GUBBINI w znieczuleniu miejscowym. Dzięki takim zabiegom pacjentki już po dwóch godzinach po zabiegu są wypisywane do domu.