Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2022-07-18 SP WZOZ MSWIA zatrudni fizjoterapeutów
SP WZOZ MSWIA zatrudni fizjoterapeutów

SP WZOZ MSWiA w Bydgoszczy od sierpnia br. zatrudni w wymiarze pełnego etatu  2 osoby na stanowisko fizjoterapeuty w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym. Praca ma charakter jednozmianowy

Aplikację można składać osobiście w sekretariacie Dyrektora, listownie lub na adres e-mail: sekretariat@szpitalmsw.bydgoszcz.pl