Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2020-09-18 Zakaz odwiedzin
Zakaz odwiedzin

W związku ze stwierdzeniem na terenie województwa

kujawsko-pomorskiego zwiększonej liczby zachorowań

spowodowanych wirusem SARS CoV-2 wstrzymuje się

od dnia 18.09.2020 r. do odwołania odwiedziny w całym szpitalu.