Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2020-03-24 e-Deklaracja POZ bez wychodzenia z domu
e-Deklaracja POZ bez wychodzenia z domu

Każdy nowy pacjent, który chce skorzystać z pomocy lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowej i położnej w ramach POZ w SP WZOZ MSWiA powinien wypełnić e-Deklarację za pośrednictwem Internetowego Konta Pacjenta (IKP) na stronie pacjent.gov.pl.

W tym celu należy wypełnić odpowiedni wniosek i podpisać go za pomocą Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. 

Papierowe deklaracje będą w dalszym ciągu honorowane i funkcjonować będą równolegle z elektronicznymi (druki do pobrania dostępne są na stronie internetowej szpitala MSWiA w zakładce Informacje dla Pacjentów - Druki do pobrania lub Przychodnie - Podstawowa Opieka Zdrowotna).