Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2020-03-16 Wstrzymanie świadczeń z ZAKRESIE STOMATOLOGII I ORTODONCJI
Wstrzymanie świadczeń z ZAKRESIE STOMATOLOGII I ORTODONCJI

Pandemia koronawirusa SARS-Cov-2 może spowodować wystąpienie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób, w związku z tym wstrzymuje się z dniem 16.03.2020 r. do odwołania realizację świadczeń zdrowotnych w zakresie stomatologii.