Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
w Bydgoszczy

Informacje
dla Pacjentów
Administracja
szpitala
Oddziały szpitala
Izba przyjęć
Przychodnie szpitala
Rejestracja
Zakład Opiekuńczo-
Leczniczy
Dane teleadresowe
Lokalizacja
 
 
2020-03-16 Wstrzymanie świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej
Wstrzymanie świadczeń z zakresu fizjoterapii ambulatoryjnej
Z powodu pandemii koronawirusa SARS-Cov-2,
który może spowodować wystąpienie stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego znacznej liczby osób,
Z DNIEM 13.03.2020 r. DO ODWOŁANIA
WSTRZYMANA ZOSTAJE
REALIZACJA ŚWIADCZEŃ
Z ZAKRESU FIZJOTERAPII AMBULATORYJNEJ.